+A -A /R

Om afdelingsbetyrelsesarbejdet i 3B

Beboerne vælger på afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse, hvis formål er at sikre udviklingen i den enkelte boligafdeling på vegne af alle beboere.

Til afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Ny i afdelingsbestyrelsen
__________________________________________________________________________________


Få indflydelse - Stil op!

Har du gode idéer til, hvordan netop din boligafdeling skal udvikle sig? Som medlem af afdelingsbestyrelsen har du i høj grad mulighed for at præge hverdagen for både dig selv og dine naboer.

En afdelingsbestyrelse ser tingene ud fra afdelingens ønsker og behov, og en af de vigtigste opgaver er at være kreativ: At have visioner for udviklingen af livet i boligområdet.

Afdelingsbestyrelsen mødes normalt en gang om måneden - dog ikke i december og juli. Mødet varer typisk et par timer. På den første del af mødet deltager varmemesteren eller driftschefen og byder ind med sin viden.

Ved mødet kan afdelingsbestyrelsen komme med forslag til nye måder at gøre tingene på. Disse forslag vendes med varmemesteren eller driftschefen, så økonomien i forslagene bliver drøftet, og det bliver sikret, at idéerne overholder loven. Er det større idéer, fremlægges de efterfølgende på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsens faste opgaver er grundlæggende ens i alle boligafdelinger og er beskrevet i Almenlejeloven.

Som hjælp til afdelingsbestyrelsens arbejde har 3B udarbejdet en standardforretningsorden. Du kan læse forretningsordenen her.

Hvem kan stille op?
Alle lejere, ægtefæller og børn over 18 år kan stille op - og det kræver ingen særlige kundskaber at være medlem.

 

_______________________________________________________________________________

 


Seminar for afdelingsbestyrelser

 

Hvert år er der seminar for alle 3B's afdelingsbestyrelser. Til seneste arrangement i november 2017 var cirka 100 medlemmer fra 3B's afdelingsbestyrelser samlet i Helsingør. 

Det var en weekend fyldt med workshops i forbindelse med vores fælles strategi 3B - Sammen mod 2020 og inspirerende faglige indlæg. 
Derudover var der selvfølgelig god middag og mulighed for at netværke med andre afdelingsbestyrelser i 3B. 

 

Læs om konferencen og se billeder og PowerPoint-præsentationer her