+A -A /R

Opgavegrupper

Opgavegrupper er en ny arbejdsform i 3B. En opgavegruppe består af beboere, medlemmer i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelser samt ansatte i 3B. Sammen skaber de løsninger, der er til gavn for hele 3B. I nogle opgavegrupper kan eksterne deltagere, fx konsulenter, også deltage. 

Opgavegrupperne er midlertidige og hurtigtarbejdende arbejdsgrupper, der opløses, når gruppen er nået frem til bud på en eller flere løsninger på konkrete udfordringer. Det er 3B's organisationsbestyrelse, der danner opgavegrupperne på baggrund af aktuelle udfordringer, og der dannes derfor løbende nye opgavegrupper. 

De første seks opgavegrupper nogensinde i 3B er nu afsluttet. I en evaluering fortæller 94. pct., at de anbefaler at være med i 3B's opgavegrupper. 

Læs mere om evalueringen her

Opgavegruppernes formål
Formålet med opgavegrupperne er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B. Med 3B's opgavegrupper inviteres beboere i 3B med omkring beslutningsbordet og præger på den måde beslutninger, der har indflydelse på deres egen hverdag og alle andre beboeres hverdag. 

Opgavegrupperne bidrager samtidig til at realisere strategien 3B – Sammen mod 2020, der blev vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2016. 

Her kan du læse alt om strategien 3B - Sammen mod 2020

Du kan også klikke på billedet af strategien herunder og se det i større format.

Hvordan arbejder en opgavegruppe i 3B?
Når organisationsbestyrelsen danner en opgavegruppe, udarbejder de samtidig et kommissorium til opgavgruppen. Kommissoriet beskriver, hvilken eller hvilke udfordringer opgavegrupperne skal komme med på løsninger til. Herefter sammensætter organisationsbestyrelsen opgavegruppen. 

Opgavegruppen mødes typisk 3-5 gange i alt i et par timer af gangen. Møderne kan være i form af workshops. Udover de fysiske møder i opgavegruppen kan opgavegruppen også kommunikere indbyrdes via gruppens eget lukkede online-forum, Podio. Her kan de blandt andet læse dagsordener og referater, og de har mulighed for at chatte med hinanden.

Når opgavegruppen er kommet med dens bud på en løsning, sendes det videre til organisationsbestyrelsen, der så tager stilling til forslaget.

De første seks opgavegrupper i 3B
I alt seks opgavegrupper begyndte i efteråret 2016 arbejdet med at finde frem til bud på løsninger på forskellige udfordringer. De seks opgavegrupper er nu afsluttet. I højre side kan du læse mere om de enkelte opgavegrupper. 

Vil du være med i en opgavegruppe? 
Allerede nu har 3B's organisationsbestyrelse nye opgavegrupper på tegnebrættet. Mere info om de nye opgavegrupper kommer snarest her på siden. 

Hvis du kunne tænke dig at være med i en opgavegruppe i 3B, kan du allerede nu skrive dig på en interesseliste. Det gør du ved at sende en mail til tilmelding@3b.dk. Skriv i mailen dit navn, adresse, kontaktinformation, og hvad du er interesseret i at arbejde med. 

Vi kontakter dig så, når der skal dannes nye opgavegrupper. Din tilmelding til interesselisten er ikke bindende, og du kan derfor altid takke nej, hvis du bliver tilbudt at komme med i en opgavegruppe.