+A -A /R

Opgavegruppe - Styring af Renoveringssager

3B ønsker at tilbyde en god boligstandard, tiltrækkende udeområder og samtidig have bedre styr på byggesagerne.

Bygge- og renoveringssager er omfattende og foregår ofte over længere perioder. Derfor påvirker bygge- og renoveringssagerne også beboerne. Blandt andet de større sager, hvor det er nødvendigt at genhuse beboerne, mens håndværkerne arbejder i de enkelte boliger. 

3B’s renoveringssager berører derfor kernen i beboernes liv – nemlig deres bolig. Beboere og afdelingsbestyrelser har til tider oplevet, at renovering af deres bebyggelser har været årsag til frustrationer. Frustrationerne opstår fx, når beboere og afdelingsbestyrelser oplever, at de ikke er informeret nok, når der sker uventede ting, fx forsinkelser, budgetoverskridelser og fejl og mangler, eller når byggeriet ikke lever op til forventningerne.

Opgavegruppen blev derfor dannet for at arbejde med vores renoveringssager - så beboere og afdelingsbestyrelser oplever bedre samarbejde, højere kvalitet og større budgetsikkerhed.

Vi har lavet en beskrivelse af opgavegruppen (kommissorium). Her kan du læse om baggrunden for og formålet med opgavegruppen. 
Du kan læse hele beskrivelsen her.

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen har anbefalet organisationsbestyrelsen seks indsatser i prioriteret rækkefølge, som skal forbedre kommunikationen i 3B’s renoveringssager:

1. prioriteret indsats – Renoveringssagens roller, ansvar og proces mv.   

2. prioriteret indsats – Kommunikationsplan 

3. prioriteret indsats – Projekt og økonomioverblik til afdelingsbestyrelsen 

4. prioriteret indsats – Evaluering 

5. prioriteret indsats - Grafiske skabeloner

6. prioriteret indsats – Eventskabeloner 

Under de seks indsatser har opgavegruppen anbefalet konkrete tiltag og produkter. På et organisationsbestyrelsesmøde den 28. november 2017 godkendte organisationsbestyrelsen alle opgavegruppens forslag og anbefalinger, og at 3B’s administration begynder processen med at føre opgavegruppens anbefalinger ud i livet. 

Den videre proces
3B arbejder allerede med udvalgte tiltag og produkter under de prioriterede indsatser. Andre er sat på hold i forlængelse af, at Boligforeningen 3B overdrager sin administration til KAB pr. 1. januar 2019. Herunder en ’3B Beboer- og Byggepixi’, som udskydes i forhold til videre dialog med KAB. 

Parallelt har vi nedsat 3B’s Rejsehold, som består af to beboerkonsulenter, der fungerer som bindeled mellem 3B og afdelinger, der er berørte af en byggesag. Rejseholdets opgave er blandt andet at hjælpe med at gøre processen under renoveringer så god som mulig for beboerne. Vi forventer, at opgavegruppens seks prioriterede indsatser skal forankres i Rejseholdet i samarbejde med Byggeafdelingen

Læs om 3B’s ’Rejsehold’ her i 3B's Beretning 2017

I forbindelse med indsatser for generel udvikling af byggeafdelingen arbejder 3B også med grafiske skabeloner og økonomioverblik. Færdigudvikling og implementering vil blive koordineret og tilpasset i samarbejde med KAB.

Vi informerer løbende her på 3B’s hjemmeside, når opgavegruppens øvrige forslag og anbefalinger sættes i gang.