+A -A /R

Kurser og andre ydelser

3B ønsker at styrke beboerdemokratiet og har en stærk tradition for kurser for afdelingsbestyrelserne.

Derfor har organisationsbestyrelsen vedtaget en kursuspolitik og oprettet en kursuspulje, som dækker de fleste udgifter til kurser for afdelingsbestyrelserne. 

Det gælder også de KAB-kurser, du som medlem af en afdelingsbestyrelse i 3B kan tilmelde dig.

Læs her om kursuspolitikken, og hvad kursuspuljen dækker.

Meld dig til kursus eller seminar i KAB-fællesskabet
KAB holder kurser inden for regnskab, budget, energioptimering, mødeledelse, afdelingshjemmesider og meget mere.
Se oversigten over kurser og læs om, hvordan du tilmelder dig kurser på KAB's kursusside.

Kursuspulje
Du kan også søge om tilskud til eksterne kurser. Download ansøgningsskemaet til eksterne her

Ansøgningen skal attesteres af afdelingsformanden, hvorefter den sendes til Kundecenter 3B, 3b@kab-bolig.dk