+A -A /R

Afdelingsmøde

Hvert år holder den enkelte boligafdeling et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde mindst tre måneder før næste regnskabsår. Indkaldelse til møde skal ske med mindst fire ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. I indkaldelsen skal der være angivet tid og sted for afdelingsmødet samt en dagsorden.

I en ny boligafdeling skal afdelingsmødet være holdt første gang senest seks måneder efter, at indflytningen har fundet sted. Boligforeningen 3B´s ledelse indkalder til det første møde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af den nyvalgte afdelingsbestyrelse.

Afdelingsmødet er den øverste myndighed i boligafdelingen. Det er her, alle beboere i afdelingen kan vedtage beslutninger om afdelingens budget og om at sætte større projekter i gang - som fx større renoveringer.

Det er også her, husordenen for afdelingen fastlægges, ligesom vedligeholdelsesordningen og -reglement besluttes.

Drøftelser på et afdelingsmøde skal refereres, og referatet skal gøres tilgængeligt for alle afdelingens beboere senest fire uger efter mødet. Der er altid en repræsentant fra 3B, der skriver referat på afdelingsmøder. Du kan downloade skabelonen til referatet her.

3B uploader referatet på Mit 3B, så beboerne i afdelingen kan læse referatet.