+A -A /R

Vedtægter og forretningsorden

3B´s vedtægter bestemmer, at afdelingsbestyrelserne selv kan fastsætte en forretningsorden for, hvem der gør hvad i afdelingsbestyrelsen. Forretningsordenen skal sendes til organisationsbestyrelsen til orientering.

Du kan downloade 3B's vedtægter her.

I marts 2013 vedtog organisationsbestyrelsen en standardforretningsorden, som gælder, indtil afdelingsbestyrelsen eventuelt fastsætter sin egen forretningsorden.

Du kan downloade standardforretningsordenen her.