+A -A /R

Idékatalog

I weekenden den 7.-9. november 2008 holdt Boligforeningen 3B konference for alle afdelingsbestyrelserne. Temaet var "Klima, energi og miljø".

Baggrunden var, at vi er mere end 1 million danskere, der bor i almene boliger. Vi kan for alvor gøre en forskel - og spare på beboernes udgifter - hvis vi sætter klima, energi og miljø på dagsordenen i vores boligafdelinger.

Men hvilke indsatsområder er vigtige? Hvor skal vi lægge fokus? Hvilke mål vil vi gå efter? Og hvordan vil vi nå dem? Dette er nogle af de spørgsmål, som er forsøgt besvaret i 3B´s idékatalog.

Læs idékataloget her.