+A -A /R

Webredaktør

Hver boligafdeling i 3B har mulighed for at få deres egen afdelingshjemmeside. Her kan afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere og andre interesserede læse nyheder fra den enkelte afdeling, referater fra bestyrelses- og afdelingsmøder, downloade husordener og reglementer samt meget mere.

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer har adgang til egne hjemmesider. 3B anbefaler dog, at I aftaler indbyrdes, hvem der er ansvarlig for at redigere siden.

Er du den ansvarlige webredaktør, kan du her på siden downloade manualer, læse tips til den gode hjemmeside og meget mere.

Det koster afdelingen 500 kr. om året at have en afdelingshjemmeside. Beløbet dækker skabelon, licens til systemet, domæne, serverplads, trafik, hjælp til opsætning via kurser, support i op til fem timer inden for de første tre måneder efter kurset og nye moduler/udviklinger af systemet.

Mangler du et login til din afdelingshjemmeside, eller har du andre spørgsmål vedrørende hjemmesider, er du velkommen til at kontakte 3B´s kommunikationsafdeling på kommunikation@3b.dk.