+A -A /R

Lokale hjemmesider

Hver boligafdeling i 3B har mulighed for at få deres egen afdelingshjemmeside. Her kan afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere og andre interesserede læse nyheder og info fra den enkelte afdeling.

KAB og 3B er ved at lægge sidste hånd på en løsning, så 3B-afdelinger kan komme på KAB's løsning, fordi 3B's afdelingssider lukker ned til juni 2019. Dem, der har afdelingshjemmesider i dag, vil blive kontaktet, så de har mulighed for at hente information ned og tage stilling til, om de også fremover vil have en hjemmeside i KAB-regi på de vilkår, der er gældende i KAB.

 

Januar 2019