+A -A /R

Opsigelse og opsigelsesfrist

Når du har besluttet dig for at flytte, skal du sende en skriftlig opsigelse til 3B´s kundeservice.

Du kan få en opsigelsesblanket på dit ejendomskontor eller i kundeservice. Du kan også downloade blanketten her.

Du kan også blot vælge at sende os et brev - underskrevet af dig og din eventuelle ægtefælle eller samlever.

Du skal være opmærksom på, at der er en opsigelsesfrist på 3 måneder til den 1. i en måned. For eksempel hvis du vil være sikker på ikke at skulle betale leje m.m. fra den 1. juli, skal vi have din opsigelse senest den 1. april. I den mellemliggende periode skal du betale husleje, som du plejer.

Husk også at skrive, hvornår din bolig er tom for indbo og dermed klar til flytteeftersyn. Læg i øvrigt mærke til, at hvis din afdeling har vedligeholdelsesreglement A, skal du flytte senest 14 dage før, lejemålet ophører, så boligen kan blive sat i stand, inden den nye lejer flytter ind.