+A -A /R

Flytteafregning

Nogen tid efter, du er flyttet, modtager du flytteopgørelsen. Kun i få tilfælde går der mere end 6 uger - ofte går det hurtigere.

Det gøres op, hvad du har til gode i form af f.eks. indskud og forudbetalt husleje. Det modregnes, hvad du skal betale for f.eks. varme, vand, huslejerestance, eventuel misligholdelse og andel af normalistandsættelsen.

Et eventuelt overskydende beløb i din favør sættes ind på din konto.