+A -A /R

Klagemuligheder

Når du flytter, skal den formelle procedure omkring fraflytning overholdes (indkaldelse til syn, udfærdigelse af synsrapport, osv.).

Er der noget du vil klage over i den forbindelse, beder vi dig skrive til 3B.

Vi er nødt til at have skriftlig dokumentation. Kan vi ikke blive enige, har du mulighed for at indbringe sagen for beboerklagenævnet i din kommune.

Nævnet kan tage stilling til, om reglerne er fulgt og kan også afgøre, om boligorganisationens vurdering af, hvad der er misligholdelse og normalistandsættelse, er korrekt.

Hvis du vil klage til beboerklagenævnet, skal det ske skriftlig, og du vil blive opkrævet et mindre gebyr.