+A -A /R

Forsikringer

Du skal selv forsikre dine ejendele
3B’s forsikring dækker ikke private ejendele som fx møbler og tøj. Som beboer i en af 3B’s afdelinger bør du derfor tegne en indboforsikring, der dækker private ejendele (løsøre).

Udbryder der fx brand i din lejlighed, kan du risikere at miste alt, hvad du ejer af møbler, tøj osv. Dine ting kan også blive ødelagt af fx en vandskade.

En indboforsikring dækker, så du kan købe nye møbler, tøj osv. uden at skulle betale det hele selv. Men har du ikke en indboforsikring, der også dækker løsøre, skal du selv betale, og det kan hurtigt blive dyrt.

Hvis din lejlighed bliver ubeboelig på grund af for eksempel brand, er det også din forsikring, der betaler for dit midlertidige ophold på hotel eller andet, indtil du kan flytte tilbage til din lejlighed.

Hvis du ikke har en indboforsikring, skal du også selv betale for det midlertidige ophold, medmindre du kan få hjælp fra de sociale myndigheder.

3B har forsikret bygningerne
3B har tegnet en forsikring, der dækker boligforeningens bygninger og inventar. Hvis afdelingen stiller køleskabe og andre hårde hvidevarer til rådighed, er de dermed også forsikret.

Forsikringen dækker skader på 3B’s ejendom, uanset om de skyldes brand, kortslutning, storm, indbrud, m.v. 3B’s forsikring dækker dog ikke, hvis en beboer misligholder eller forvolder skade på sin bolig. I de tilfælde vil regningen derfor blive sendt videre til beboeren.

Tænk over, hvad du sætter i dit kælderrum
Sæt hverken kostbare ting eller ting, som har stor personlig værdi, i kælderrum, loftsrum og lignende rum. Særligt kælderrum bliver ind i mellem ramt af fx vandskader ved skybrud, og vi må nok forvente, at det bliver værre fremover på grund af klimaforandringerne.

Husk også, at det er forbudt at have gasflasker i kælderrummet!

Har du flyttet ting fra boligen til kælderen?
De ting, der hører til i boligen, skal du selv erstatte, hvis der sker skade på dem.

Tager du fx en indvendig dør og stiller den i dit kælderrum, er det dit ansvar, hvis der sker noget med den. Bliver den fx skadet på grund af vand, er det altså dig, der skal betale for en ny dør, magen til den ødelagte.

De ting, der mangler i boligen, når du flytter, noteres ved flyttesynet i en synsrapport. Og mangler døren så eller er den beskadiget, har du misligholdt den - og skal betale for en tilsvarende.

Vandskade – hvad er dit ansvar?
Både ved vandskader og andre lignende skader gælder, at du selv har ansvaret for dine ejendele i kælderrum, loftsrum og lignende rum. Derfor skal du

 • Begrænse skaden i dit eget kælderrum, loftsrum eller lignende rum så godt du kan
 • Undgå at henstille dine ting direkte på kældergulvet
 • Selv erstatte alle ødelagte ejendele, hvis du ikke har en forsikring, der dækker. Har du forsikring, så kontakt dem om, hvordan du anmelder skaden
 • Selv sørge for midlertidig deponering af dine ejendele – eventuelt efter aftale med dit eget forsikringsselskab
 • Desinficere og rengøre dine ejendele med fx Rodalon eller Klorin
 • Fjerne de totalskadede ejendele. Du kan eventuelt betale et firma for at fjerne dem.
 • I øvrigt følge de beboerorienteringer, som 3B lægger ind på afdelingens hjemmeside og sætter op i opgangen.

Vandskade – 3B’s ansvar

 • Driftschefen eller varmemesteren tilkalder omgående et skadeservicefirma, som begrænser skaden på bygningen og tekniske installationer
 • Skadeservice kommer så hurtigt som muligt. Der kan dog være ventetid, hvis der fx har været skybrud
 • 3B melder skaden til sin forsikring, så forsikringens taksator hurtigt kan vurdere skaden på stedet
 • Din lås til kælderrum, loftsrum eller lignende rum kan blive klippet op, hvis det er tvingende nødvendigt at få adgang til det.
  Er der tid til det, varsler 3B dog, inden låsen klippes, så du selv kan give os adgang til rummet. Varslet er kort – ofte mindre end 48 timer – og deles skriftligt ud til dem, der er berørt
 • 3B sætter beboerorientering op i de berørte opgange, når der er nyt om sagen og lægger information på afdelingens hjemmeside.

Hvad gør Skadeservice?
Skadeservice begrænser skader på bygninger og el-installationer hurtigst muligt.

Skadeservice har altså intet ansvar for beboernes ejendele i kælderrum, loftsrum eller lignende rum.

Husk også, at Skadeservice samarbejder med driftschefen eller varmemesteren – ikke direkte med beboerne.

Hvem betaler?
Du – eller dit forsikringsselskab – betaler for dine ejendele og eventuel tømning og opmagasinering af indbogenstande.

Har du ikke en indboforsikring, skal du selv betale for tømning af indbo. Hvis du ikke selv sørger for at tømme fx dit kælderrum i forbindelse med en skybrudsskade inden for de angivne tidsfrister, kan boligforeningen være nødsaget til at fjerne dit indbo af hensyn til risikoen for forværring eller yderligere skader på bygningen, og i så fald vil regningen for denne tømning blive sendt videre til dig.

Er der sket skade på ting, der hører til boligen, fx dør, køleskab eller lignende, er det også dig eller dit forsikringsselskab, der skal betale for det. Er det ikke i orden, når du flytter, er der tale om misligholdelse – og 3B vil i så tilfælde sende dig en regning på de ting, der ikke er i orden eller mangler.

3B’s forsikringsselskab betaler for skader på bygningen og installationer. Det samme gælder udgifter til Skadeservicefirma, som fx fjerner vand fra kælderen og desinficerer bygningen. De timer, driftschefen, varmemester og ejendomsfunktionærer bruger på skaden, er almindelig arbejdstid.