+A -A /R

Beboerlokaler

Mange 3B-afdelinger har beboerlokaler. Beboerlokaler, der bruges flittigt til at danne ramme om fællesskabet i afdelingerne. En stor del af beboerlokalerne har potentiale til at blive brugt endnu mere. Fx i dagtimerne, hvor de ofte står tomme. Det kan samtidig give afdelingen en lejeindtægt, der kan bruges til at dække fx omkostninger til vedligeholdelse.

Inspiration til at bruge beboerlokalerne endnu mere
En af 3B's opgavegrupper, Øget Brug af Beboerlokaler, har fundet eksempler på brug af beboerlokaler i 3B-afdelinger, der kan inspirere dig og din afdeling til at bruge jeres beboerlokale endnu mere. opgavegruppen fandt også frem til forslag til, hvordan afdelinger uden beboerlokaler måske kan lave aftaler om at låne andre afdelingers beboerlokaler. 

Så uanset, om din afdeling har eget beboerlokale eller ej, kan du finde inspiration til at bruge beboerlokaler ved at klikke på et af billederne: