+A -A /R

Feriebytte og ferieudlejning

Du kan feriebytte eller ferieudleje din bolig i op til seks uger om året, mens du selv er på ferie.

Her er de gældende regler:

  • Du kan enten feriebytte eller ferieudleje i seks uger i sammenhæng, i seks enkelte uger og i dele af en uge
  • Ferieudlejer du i en del af en uge, tæller det som en hel uge
  • Hvis du feriebytter med en anden bolig, må du ikke opkræve leje
  • Hvis du ferieudlejer, må lejen højst være en forholdsmæssig del af den månedlige leje (ferieudlejes en uge, må du højst opkræve 7/31 af huslejen)
  • Du er ansvarlig for dem, der er i din bolig - herunder at de overholder husordenen og andre regler, der gælder i afdelingen
  • Du har også ansvaret for eventuel misligholdelse og hærværk på det lejede og på ejendommen

Du kan downloade skemaet Feriebytte eller ferieudlejning her. Skemaet skal være udfyldt, underskrevet og afleveret til kundeservice senest en måned inden ferienbyttet eller ferieudlejningen.

Airbnb
OBS - lejer du din bolig ud gennem udlejningsportalen Airbnb skal du være opmærksom på, at din lejeindtægt per 15. maj 2018 automatisk bliver indberettet til SKAT gennem Airbnb, som følge af en aftale mellem Skatteministeriet og Airbnb.

Sidst opdateret: 6. juni 2018