+A -A /R

Forklaring til vand- og varmeopgørelse

Hvordan læser du din vand- og varmeopgørelse, og hvordan sparer du på dit varme- og vandforbrug?
Har du brug for hjælp, kan du læse mere på denne side.

Sådan læser du din vandopgørelse
Hvis I har vandmålere i afdelingen, udarbejder 3B et vandregnskab. Udgiften til vand afhænger af både forbrug og pris, så udgiften er ikke den samme fra år til år.

Du finder en uddybende forklaring på, hvordan du læser din vandopgørelse her.

Sådan læser du din varmeopgørelse
Det kan være svært at gennemskue, hvordan varmeopgørelsen er skruet sammen. Derfor har vi udarbejdet en forklaring, så du kan få svar på dine spørgsmål.

Varmeregnskabet er variabelt, det vil sige, at udgiften ikke er den samme fra år til år, da forbruget kan falde eller stige, ligesom priserne fra varmeværkerne som regel stiger hvert år.

Ejendommens totale forbrug fordeles i et standardregnskab mellem henholdsvis radiatorvarme, varmetab samt varmtvandsforbruget i forholdet 45 % – 25 % – 30 %. Vi har i det følgende forklaret de enkelte udgiftsposter nærmere.

Du finder en uddybende forklaring på, hvordan du læser din varmeopgørelse her.

Ofte stillede spørgsmål

1. Aflæsningen af de nye målere passer ikke med varmeopgørelsen
Det er, fordi målerne har enhedsskala, og det aflæste forbrug dermed omregnes med korrekt skalafaktor efter aflæsning.

2. Hvorfor er der reduktion for udsat beliggenhed i første opgørelse, men ikke i anden?
Reduktionen er nu beregnet på den enkelte måler og trækkes fra, efter det aflæste forbrug er omregnet med skalafaktor.

3. Varmeopgørelsen for de nye målere viser mange flere målerenheder end de gamle
De nye målere tæller hurtigere end de gamle, så målerenhederne kan ikke sammenlignes. Samtidigt er enhedsprisen faldet en del, så totalt set burde forbruget ligge, som det plejer.

Hent folderen om varmemåleren på ejendomskontoret
De nye målere fungerer anderledes end de gamle, da det er et andet målerfirmas produkt, og har du ikke fået folderen om måleren, og hvordan man aflæser den, er du velkommen til at hente folderen på ejendomskontoret.