+A -A /R

Hjemfald

Hvad er hjemfald?

Nogle af 3B's ejendomme er bygget på grunde, som vi oprindelig lejede af Københavns Kommune.

Da vi byggede, kunne det kun lade sig gøre på lejet grund. Det vil sige med en klausul om, at Københavns Kommune efter en årrække havde ret til at få grunden tilbage.

For at købe os fri af den klausul i København, var vi nødt til i 2001 at optage lån, som vi nu er ved at betale tilbage. 

De berørte afdelinger får tilskud til lånet fra Landsbyggefonden, men tilskuddet trappes efterhånden ned.

Omegnskommunerne

Også i omegnskommunerne er der hjemfald på nogle af vores afdelinger.

Her har BL november 2014 forhandlet en aftale på plads med Københavns Kommune og de berørte omegnskommuner. Aftalen blev godkendt af 3B's repræsentantskab den 5. februar 2015.

Opdateret 10. januar 2015/rwje