+A -A /R

Råderet

Din bolig er – din
Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der.

Her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til, hvilke farver der skal være på væggene, men også om der skal blændes en dør, sættes en skillevæg op – eller om køkkenet eller badeværelset skal males eller måske indrettes på en helt anden måde.

Vi håber, du vil lade dig inspirere af folderen "Din bolig – dit hjem", hvor du kan læse om reglerne for råderetten.
Og er du i tvivl om noget efter at have læst folderen, er du som altid velkommen til at spørge på ejendomskontoret.

Folderen "Din bolig – dit hjem – Brug råderetten"?

BL's folder "Råderetten" i elektronisk udgave

De nyeste godtgørelsesbeløb

  1. januar 2016   1. januar 2017   1. januar 2018
Maksimumgrænse 122.344 kr. 122.956 kr. 123.816 kr.       


Afskrives over mindst 10 og maksimalt 20 år.