+A -A /R

Håndværkerfradrag og servicefradrag

Som beboer i 3B kan du få håndværkerfradrag og servicefradrag
Fradragene er nemlig også for alle, der bor til leje i en almen bolig. Dog er der flere af de fradragsberrettigede ydelser, som ikke er relevante for dig som beboer i 3B. Det skyldes, at mange af arbejderne, der gives fradrag for, er arbejder, som 3B står for. Fx vedligeholdelse og arbejder på selve bygningen. 

Hvis du gør brug af råderetten i form af forbedringer eller vedligeholdelse i din bolig, kan du benytte håndværkerfradraget. Forbedringer er arbejde, som hæver boligens værdi. Det kunne fx være at modernisere køkkenet med nye skabe, fliser i badeværelse med malede vægge og så videre. Du vil ikke kunne bruge fradraget til materialerne. Til gengæld kan du bruge fradraget til arbejdstiden, som håndværkerne bruger på at udføre arbejdet.  

Kontakt dit ejendomskontor, hvis du vil vide mere om muligheden for at gøre brug af råderetten. Vi anbefaler også, at du læser vores folder Din bolig - dit hjem - Råderetten

Alle serviceydelserne, som fx børnepasning, rengøring og vinduespudsning, kan du som beboer i 3B trække fra i form af servicefradraget. 

Hvor meget kan du få i fradrag?
Du kan få fradrag på op til 6.000 kr. pr. voksen person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr. pr. voksen person.

Betingelser for fradragene
SKAT opstiller 3 betingelser for, at du er berettiget til fradraget:

 1. Du skal selv betale for arbejdet
  Du kan ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via henlæggelser i din boligafdeling. Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført. Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum.
   
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)
  Du kan kun få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Som lejer kan du få håndværkerfradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med 3B.
   
 3. Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført
  Du kan kun få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag.

Herunder ser du en illustration af godkendte ydelser.


(Klik på billedet for at se det i fuld størrelse)

Læs alt praktisk om service- og håndværkerfradraget på SKAT.dk