+A -A /R

Boliggarantibevis

Med et boliggarantibevis kan du fraflytte din bolig med garanti for at kunne vende tilbage inden for 3 år.

Et boliggarantibevis er en 3-årig aftale, som du kan indgå, hvis du flytter fra din bolig for at flytte sammen med din kæreste.

Med et boliggarantibevis er du sikret en lignende bolig i samme afdeling og til andre lignende boliger i afdelinger beliggende i samme bydel (hvis du er skrevet op til dem) i 3 år efter du er flyttet. Med lignende bolig menes der ca.:

  • samme størrelse
  • med samme antal rum
  • til ca. samme huslejepris

Det kan ske, at det ikke er muligt at tilbyde en helt tilsvarende bolig. Fx hvis der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil du stadig få tilbudt den første ledige bolig, der så tæt som muligt svarer til din tidligere bolig.

Boliggarantibeviset skal oprettes sammen med din opsigelse - det er for sent, når du først er flyttet.

Vær opmærksom på, at et boliggarantibevis er personligt og ikke kan overdrages til en anden.

OBS: Du kan højst få to tilbud om en bolig. 
Takker du nej til to boliger, der er tilbudt via Boliggarantibeviset, ophæves det, og så kan du stå på den almindelige venteliste (link til ’Venteliste’)

Hvad koster et boliggarantibevis?
Boliggarantibeviset koster 1.125 kr.

Hvad hvis jeg ikke bruger boliggarantibeviset?
Gør du ikke brug af dit Boliggarantibevis inden for de 3 år, det er gældende, vil du automatisk få et tilbud om, at du kan videreføre opskrivningen på den almindelige venteliste. Du vil så komme på ventelisten med 3 års anciennitet. 

Opdateret februar 2019