+A -A /R

3B'S NYE AFDELING PÅ TEGLHOLMEN SKAL HEDDE STØBERIGADE

3B bygger familie- og ungdoms- og studieboliger på Teglholmen i Sydhavnen. I alt 72 boliger. Navnet på afdelingen bliver Støberigade - ligesom selve afdelingens adresse.
 
3B's Byggeudvalg har valgt vindernavnet blandt de 27 forslag til navne, som vi modtog i vores navnekonkurrence. Byggeudvalget modtog alle forslag til navne anonymt og vidste derfor ikke, hvem der havde sendt forslagene. Vindernavnet er sendt af økonomimedarbejder i 3B Theresa Nicoline Vieira Runge.
 
Om Støberigade
På Teglholmen i Sydhavnen bygger 3B afdelingen Støberigade med 72 boliger fordelt på 65 familieboliger og 7 små billige boliger.
Ud over 3B’s boliger bygges der også 69 private boliger på grunden.
 
I alt vil der være omkring 141 boliger på grunden, når alt er bygget færdigt. Derfor får 3B’s beboere rig mulighed for at skabe fællesskab med deres nye naboer. I det færdige byggeri er der også gjort plads til en dagligvareforretning i stueetagen.
 
Byggeriet opføres som en samlet karrébebyggelse. Projektets samlede areal er 6.686 m2, og der bygges boliger i følgende størrelser: 
 
1V 39-40 m2
2V 57-64 m2
3V 89-104 m2
4V 105-115 m2
 
Byggeriet forventes at være færdigt og klar til indflytning i medio 2019.
 
Vi vil løbende orientere her på siden, når der er nyt om byggeriet på Teglholmen, også hvad angår opskrivning og ventelister. 
 
Da projektet er nyt og under opførsel, kan der ske ændringer i takt med, at projektet skrider frem. Vi tager forbehold for mulige ændringer.
 
Områdets historie
Teglholmens historie er tæt knyttet til et teglværk, der blev etableret i området i 1871, og som i mange år forsynede bl.a. Vesterbro med tegl. 
 
Omkring 1. Verdenskrig blev den store lergrav omdannet til et havnebassin, den nuværende Teglværkshavn, og et sejlløb til hovedløbet kom til. Første generation af industrivirksomheder var værfter, støberier og en bilsamlefabrik. 
 
I 1970’erne begyndte afviklingen af industrivirksomhederne. En række internationale virksomheder som Nokia og Philips begyndte sidst i 1990’erne at etablere kontor ved Teglværkshavnen.
 
I 1999 fik den hollandske arkitekt Sjoerd Soesters til opgave at udvikle en plan for området fra Kalvebod Brygge i nord til Sluseholmen i syd. Han  tog særligt udgangspunkt i Java Island i Amsterdam, der på en visionær og eksperimenterende måde inddrager havnens vandflade i en moderne boligbebyggelse. Samtidig fastholdt arkitekten tanken om de typiske københavnske karréer fra de københavnske brokvarterer samt de tætte, indre gårdrum med læ for vinden og stor variation i bebyggelsen.
 
I dag er Teglholmen under byudvikling til et beboelsesområde og blandet erhverv, og der er opført både en integreret daginstitution og folkeskole med KKFO på Teglholmen af Københavns Kommune, der betjener beboerne på Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen og dele af Sydhavnskvarteret.
Kilder: byoghavn.dk og wikipidia.dk
 

Kbhkort   I   Googlemap