+A -A /R

Høje Gladsaxe

 

Fælles kriterier

 
Fra marts 2018 gælder følgende kriterier for udlejning af 3B’s boliger i Høje Gladsaxe. Du skal enten opfylde 1 af de 3 kriterier til den fleksible venteliste eller allerede bo i 3B’s afdeling i Høje Gladsaxe.
 
For dig som boligsøgende betyder det, at du kan komme i betragtning til en bolig, hvis:
 
1. Du er i arbejde
  • Hvis du er enlig, skal du have et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen)
  • Er I et par, skal én af jer have fuldtidsarbejde (37 timer om ugen), eller I skal hver især arbejde minimum 25 timer om ugen.
Du skal have haft dit arbejde i minimum 6 måneder, før vi kan tilbyde dig en bolig. Er du nyuddannet, kan du søge dispensation fra kravet om 6 måneders arbejde. Arbejder du inden for et overenskomstområde, hvor timetallet er lavere end 37 timer, vurderer vi ud fra det aktuelle timetal.
 
Vi betragter jer som par, hvis I er ægtefæller eller lever i et papirløst forhold, hvor I kan dokumentere, at I har levet sammen i minimum 1 år.
 
2. Du er studerende
Er du studerende, og vil du gerne på den fleksible venteliste, skal du:
  • studere på en SU-berettiget uddannelse
 
3. Du er senior
Du/I kan komme på den fleksible venteliste, hvis en af jer er fyldt 55 år, og husstanden allerede bor i Gladsaxe Kommune.
 
4. Du bor i 3B’s Høje Gladsaxe-afdeling
Du kan komme på den interne venteliste, hvis du allerede bor i 3B’s afdeling i Høje Gladsaxe.

 

Hvor skriver jeg mig op?

 

Du kan skrive dig på den fleksible venteliste på 3B’s hjemmeside.  Klik her for at hente ansøgningsskemaet til boliger i Høje Gladsaxe
 
Når du får et tilbud, skal du være opmærksom på, at 3B skal have dokumentation for, at du opfylder kriterierne. Det kan være ansættelseskontrakt, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.
 
Formålet med aftalen
Aftalen er med til at skabe en sammenhængende kommune, hvor der er mangfoldighed i alle boligområder, og hvor alle er med til at løse de boligsociale opgaver.
 
Aftalen mellem Gladsaxe Kommune og 3B betyder, at fordelingen af boligerne i Høje Gladsaxe er således:
85 % af de ledige boliger lejes ud til ansøgere på den fleksible venteliste og ansøgere på den interne venteliste.
15 % af de ledige boliger anvendes til kommunal anvisning.
 
Bemærk: 
Det er ikke muligt at oplyse din placering på ventelisten.
 
Senest opdateret den 13. marts 2018