+A -A /R

Sådan fungerer ventelistesystemet i 3B

 

Ventelistesystemet i almene boligorganisationer er måske ikke så enkelt, som det kunne være. Til gengæld er reglerne udarbejdet for at sikre en retfærdig tildeling af de ledige boliger. Men hvordan fungerer systemet egentlig?

Reglerne om udlejning af almene boliger er ikke enkle, men de er fastlagt i loven for at være så retfærdige som muligt – både for dem, der allerede bor i foreningens afdelinger, og for dem, der kommer udefra.

Familieboliger med forskellige ventelister
3B har flere typer ventelister, og det er meget forskelligt fra kommune til kommune og fra afdeling til afdeling, hvilken liste der »kommer først«. 

Derudover har kommunen også ret til nogle af de ledige boliger, men der er i princippet to hovedlister – en almindelig venteliste og så en fleksibel venteliste. 

Almindelig venteliste
Den almindelige venteliste er delt i tre – to interne og en ekstern:

      En oprykningsliste til en anden bolig i egen afdeling
      En oprykningsliste til bolig i en anden 3B afdeling
      En liste med ansøgere, der kan søge fra den eksterne liste

Når man står på oprykningslisten, er man dog først berettiget til at søge en bolig, når man har boet i sin nuværende 3B-bolig i minimum to år.

Hvis du bor i et supplementsrum, har du ikke mulighed for at søge på den interne oprykningsventeliste.

Læs mere om ventelistesystemet i 3B´s folder her

Fleksibel venteliste
3B lejer boliger ud i syv kommuner i Storkøbenhavn, og i tre af kommunerne har 3B indgået aftale om fleksibel udlejning – det er i København, Herlev og Gladsaxe.

Fleksibel udlejning betyder, at en del af de ledige boliger lejes ud efter helt specielle kriterier uden om den almindelige venteliste.

Man kan stå på den fleksible liste, hvis man opfylder de kriterier, der er aftalt mellem boligforeningen og kommunen. Kriterierne kan fx være, at man er i arbejde i mere end 25 timer om ugen, er studerende eller seniorer, ligesom skilsmisse også kan være et kriterium. Ordningen med fleksibel venteliste er indrettet, så man ikke kan se ens placering på ventelisten.

På vores side om fleksibel udlejning kan du læse mere om kommunernes kriterier.

Ældreboliger
3B har også både ældreboliger og ungdomsboliger. Det er kommunen, der afgør, om en ansøger kan blive skrevet op til en ældrebolig. Derfor er det kommunen, man skal kontakte, hvis man ønsker at leje en af 3B’s ældreboliger.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre for at få en ældrebolig i en af de kommuner, hvor 3B har boliger:

Københavns Kommune
Herlev Kommune
Ballerup Kommune
Fredensborg Kommune
Høje Taastrup Kommune

Ungdomsboliger
3B’s ungdomsboliger lejes ud via CIU, men i Ballerup og Herlev lejes de ud via kommunen. I København har kommunen anvisning til nogle af ungdomsboligerne.

Ungdomsboliger lejes kun ud til unge under uddannelse i en tidsbegrænset periode. Du skal derfor dokumentere, at du enten er under uddannelse eller optaget på en uddannelsesinstitution.

Du kan skrive dig op til boligerne via CIUs hjemmeside, hvor du også kan finde oplysninger om andre ungdomsboliger og kollegier. Det er gratis at stå på ventelisten til en ungdomsbolig.

Hvilke krav skal jeg opfylde – og hvad koster det?
Du skal være fyldt 15 år for at skrive dig på 3B’s venteliste. Derudover skal du betale to typer gebyrer:

      Et opnoteringsgebyr for at stå på ventelisterne (et gebyr for den almindelige venteliste og et for den fleksible venteliste).
      Et ajourføringsgebyr, som du skal betale én gang om året, hvis du vil beholde din plads i køen.

Når du indgår lejekontrakten, skal du også betale et medlemsindskud.

Klik her for at se de gældende priser.

Vil du vide mere?
Reglerne er uddybet her på siden under Boligsøgende. Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 3b@3b.dk eller ringe til 70 20 76 00.

 

Opdateret den 2. november 2017