+A -A /R

Nyhed

Velbesøgte formands- og områdemøder

Der er masser af liv og mange møder i 3B for tiden. Senest har formanden haft inviteret alle formænd til formandsmøde – og alle afdelingsbestyrelser har været inviteret til lokale områdemøder.


Formandsmøder om KAB
Den 2. oktober var formændene i ”omegnen” inviteret til formandsmøde i Højstensgårds selskabslokale. Den 8. oktober var det så ”københavnernes” tur til at drage til Havneholmen. Dog var geografien ikke mere fast, end at man kunne deltage i det møde, der passede den enkelte bedst.

Anledningen til møderne var et ønske om at drøfte, hvordan overgangen til KAB kan ske så let og problemfrit som muligt og herunder både formændenes og organisationsbestyrelsens roller i den forbindelse. 

Men meget naturligt var der også andre, store og vigtige emner, som pressede sig på blandt formændene. Det gælder fx byggesager og Fremtidens Drift i 3B.

Områdemøder med både centrale og lokale emner
Områdemøderne, som er en fast tradition både efterår og forår, var denne gang den 22., 23., 29, og 30. oktober. Her var der både generelle og lokale emner på dagsordenen. 

Størstedelen af tiden blev ikke overraskende brugt på det kommende Kundecenter 3B, som med Jonas M. Cohen i spidsen fremover skal servicere 3B’s organisationsbestyrelse. Det er også Kundecenter 3B, der sammen med driftscheferne skal servicere afdelingsbestyrelserne. Derfor fortalte Jonas, hvordan kundecenteret er organiseret, ligesom han viste en oversigt over de medarbejdere, afdelingsbestyrelserne kommer i kontakt med.

Et andet fremtræden punkt var Fremtidens Drift i 3B, hvor næste skridt er kompetenceudvikling. Derudover blev 3B’s kontaktpersonordning – og hvem der er den enkelte afdelingsbestyrelses kontaktperson – fremlagt.

Du kan se dias fra områdemøderne her:
Ballerup
Amager
Herlev
Hvidovre/København

Af lokalt foreslåede emner var der I Herlev fx kommandovejene i KAB og udlejningsaftalerne. I Ballerup var et af emnerne, hvornår der kommer en app, som man kan melde opgaver til ejendomskontoret ind på. På Amager drøftede man samdrift i små afdelinger, de unge ved Hørgården 2, hvad 3B gør, for at ventelister til boliger bliver overholdt og nedlukning af Remiseparken.

Endelig blev det på Københavner-mødet drøftet, hvordan boligsociale projekter organiseres og så talte man også om standarder for afdelingshjemmesider. 

Husk repræsentantskabsmøde den 14. november
Der er repræsentantskabsmøde med vedtægtsændringer på dagsordenen den 14. november. Indkaldelsen er sendt ud, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Og hvis det bliver nødvendigt, fordi færre end 2/3 er mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, holdes nyt møde den 28. november. På det møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Så sæt også kryds i kalenderen den 28. november – bare for en sikkerheds skyld.

Ind imellem er så der lige tid til en Velkomstaften for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne den 7. november og Kassererkursus den 27. november, hvor man for øvrigt får en kort intro til Acubiz, som er en app, KAB tilbyder til at lette kasserens arbejde.
 
Og jo, så starter 3B’s bestyrelsesuddannelse i øvrigt med et nyt hold den 24. november.

31/10-2018