+A -A /R

Nyhed

Udviklingen i Egedalsvænge følges tæt

Orientering til pressen
21. oktober 2013

Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune er enige om, at situationen i Egedalsvænge i Kokkedal påkalder sig særlig opmærksomhed og skal følges tæt. 

Det var der enighed om på et møde i kommunens Økonomiudvalg mandag aften, hvor repræsentanter fra Boligforeningen 3B deltog og redegjorde for den aktuelle situation.

Boligforeningen 3B fortalte, at de har

  • indskærpet overfor afdelingsbestyrelsen, hvilke områder afdelingsbestyrelsen har kompetence til at tage beslutning om – og hvilke afdelingsbestyrelsen ikke har kompetence til. Herunder at de ikke har kompetence til at beslutte, hvad lokaler - der ikke bruges til boligudlejning - skal bruges til. Afdelingsbestyrelsen har altså ikke kompetence til at opsige fx billard-klubbens brug af lokaler, men skal tage det op på et afdelingsmøde.

  • indskærpet overfor afdelingsbestyrelsen, at det lokale beboerdemokrati også indbefatter en respekt overfor mindretallets ønsker og behov.
Der var også enighed om, at der er behov for at kommunen og 3B 

  • præciserer over for afdelingsbestyrelsen, at det boligsociale arbejde som Fredensborg Kommune, Boligforeningen 3B og AB Hørsholm samt Landsbyggefonden har i ”Kokkedal på Vej” ikke må forhindres i at gøre det nødvendige arbejde, som det er sat i verden for at udføre. Det betyder fx, at ”Kokkedal på Vej” skal have fri og uhindret adgang til at uddele flyers og andet informationsmateriale direkte i beboernes brevsprækker og på opslagstavler i opgangene. 

  • følger beboerdemokratiet nøje og holder ekstraordinære møder, hvor situationen i boligafdelingen drøftes.
”Der skal være plads til alle i de almene boligafdelinger. Også i Egedalsvænge. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi sammen med 3B har aftalt forskellige indsatser. Nu vil vi sammen med Boligforeningen 3B følge situationen tæt, og er der behov for yderligere tiltag, vil vi selvfølgelig diskutere dette”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”Vores møde i aften understreger det gode samarbejde, vi altid har haft og har med kommunen om at løse en vigtig samfundsopgave som almen boligforening. Men det understreger også behovet for at sikre, at afdelingsbestyrelsen varetager alles interesser. Også dem, der ikke har stemt på dem”, siger  Steffen Morrild, formand for Boligforeningen 3B.

Yderligere oplysninger: 

Thomas Lykke Pedersen (A), borgmester, tlf.: 25 42 18 13

Thomas Hag, pressekoordinator, tlf.: 25 42 18 13

Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B, tlf.: 40 26 55 82

Anette Hertz, kommunikationschef i 3B, tlf.: 40 97 50 77


21/10-2013