+A -A /R

Nyhed

Teglværkshaven tager form

Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B – ahz@3b.dk

Herlevs nye borgmester Thomas Gyldal Petersen er selv vokset op i en af 3B's boligafdelinger, nemlig Hjortegården. Det fortalte han i sin tale, da der var rejsegilde på Teglværkshaven på Gl. Klausdalsbrovej i Herlev.

Kulden bed i kinderne, og ånden dannede små skyer, da der den 8. februar 2012 var rejsegilde på Teglværkshaven i Herlev. På programmet var de sædvanlige taler, pølser og fremvisning af en bolig. Men der var samtidig en usædvanlig afslappet og god stemning. Måske skyldtes det, at byggeriet på alle måder skrider planmæssigt frem. Måske var det, fordi alle er glade for at være med i det nye og banebrydende AlmenBolig+koncept.

Billigere opførelse – billigere drift
Borgmester Thomas Gyldal Petersen refererede med glæde til sin egen barndom i Hjortegården, da han som den første besteg talerstolen:
- Jeg er selv vokset op i en almen bolig her i Herlev. Nemlig i Malurthaven. Og jeg tænker tilbage med glæde på det liv og de oplevelser, der har præget min barndom og ungdom. Her var et fantastisk fællesskab, fortalte Thomas Gyldal Petersen.
Borgmesteren understregede, at kommunen er begejstret for den mulighed, den har fået for at deltage i AlmenBolig+konceptet.
- Vel kan vi ikke bygge 5.000 boliger til 5.000 kr. om måneden, som nogen i København engang drømte om. Men vi kan bygge i alt ca. 100 boliger til en husleje på mellem 7.000 og 9.000 kr. om måneden. Det er så absolut konkurrencedygtigt, mente Thomas Gyldal Petersen.

Almene boliger kendetegn for Herlev
Gyldal kom også ind på, at den almene bolig fylder godt i Herlev-billedet. Faktisk fortalte han, at det er den boligform, der mest kendetegner Herlevs udvikling fra 40-erne og til nu. Og med den er også nye veje vist:
- Fra det øjeblik, tankerne bag den nye boligform blev offentliggjort, har vi konstateret en enorm interesse for denne nye boligform. Og det forstår jeg godt. Det gode, store boliger med god øko-nomi. God beliggenhed – og høj frihedsgrad. Men det er også medansvar for afdelingernes drift og vedligeholdelse.
Thomas Gyldal Petersen sluttede med at takke håndværkerne for det gode arbejde og 3B for det gode samarbejde, før han udbragte et leve for det gode håndværk, de nye huse – og de kommende beboere.


Teglværket gav navnet
3B's formand Villy Sørensen var næste mand på talerstolen. Han lagde ud med at takke kommunen for muligheden for at bygge på en af de få grunde, der er tilbage i Herlev. Også han fortalte om den særlige boligtype, som Teglværkshaven består af. Om navnet Teglværkshaven fortalte han:
- Vi henvendte os til Bjarne Kaspersen Hansen, der var næstformand, da H44 eksisterede. Han er formand for lokalhistorisk forening i Herlev – og han kunne fortælle, at der har ligget et teglværk i området. Den hvide hovedbygning, der i dag rummer Herlev Privatskole lige øst for byggegrunden, blev bygget som bolig til ejeren af teglværket, hvis ovne lå på byggegrunden. Derfor var det oplagt, at ordet Teglværk skulle indgå i navnet på vores nye bebyggelse her på Gl. Klausdalsbrovej.
Villy Sørensen kunne også fortælle om den store interesse for byggeriet:
- Der er knap 4.000, som har klikket på linket til byggeriet på 3B's hjemmeside. Og 324 valgte ef-terfølgende at skrive sig op til et af de 60 skønne rækkehuse – hver med egen have. Bygget som lavenergi efter 2015 standard. Med 3, 4 eller 5 rum – og på mellem 85 og 125 kvm hver, forklarede Villy Sørensen.
Villy Sørensen sluttede af med at takke håndværkerne, entreprenøren, arkitekterne, de rådgivende ingeniører og landskabsarkitekterne, før han opfordrede til at udbringe et trefoldigt leve for 3B's nye afdeling.

Glad entreprenør – glad arkitekt
Rejsegildet bød også på både en glad entreprenør og en glad arkitekt. Første kategori blev repræsenteret af direktør Jesper Hoffman fra Scandibyg:
- Som I ved selvsyn kan konstatere, er vi langt i byggeprocessen. Også længere end man plejer at være ved rejsegilder. Alle 60 rækkehuse er monteret, og man kan sagtens danne sig et indtryk af, hvordan det endelige byggeri tager sig ud – og hvilke muligheder og kvaliteter, det kommer til at indeholde, fortalte Jesper Hoffman.
Han fortalte også, at rejsen fra tilbud til nu hele vejen havde været en fornøjelse. En særlig tak rettede han i den forbindelse til 3B's byggeudvalg med formand Villy Sørensen i front. Han sluttede af med at understrege, at de positive tilkendegivelser fra både borgmester og formand værdsættes af Scandibygs medarbejdere og underentreprenører:
- Det motiverer i det videre arbejde med løbende at forbedre byggesystemet, sluttede han.

Den glade arkitekt var Søren Rasmussen fra ONV arkitekter. Han steg på talerstolen med ordene:
- Her ser I for en gangs skyld en glad arkitekt. Jeg er glad for projektet, glad for den privathed, bebyggelsen giver mulighed for. Og glad for det fællesskab og gode naboskab, som udearealerne lægger op til. Men også glad for, at det er energi- og miljøvenlige huse, vi opfører her, understregede Søren Rasmussen.
Også beboerdemokratiet fik et ord med på vejen:
- P.H. sagde engang, at demokrati er grimt. Han mente, at når mange skal have indflydelse på noget, bliver resultatet derefter. Det modbeviser vi her. Jeg vil gerne takke 3B, den "afslappede boligforening", for det gode samarbejde – ikke mindst med byggeudvalget, som vi har haft en utrolig god dialog med, sagde Søren Rasmussen.
Han sluttede af med at ønske held og lykke med bebyggelsen, hvorefter både pølsevogn og prø-vebolig blev erklæret åben.

Fakta om Teglværkshaven
Boligforeningen 3B's kommende afdeling Teglværkshaven består af 60 rækkehuse med hver sin have. Husene er i to plan og på mellem 85 og 125 kvm.
Byggeriet startede i juli 2011 og forventes at stå klar til indflytning i september 2012.
Byggeriets parter er
Scandibyg
ONV arkitekter
Schul Landskabsarkitekter
Bascon Ingeniører

OBS! Se mere om 3B's nybyggeri ved at klikke her

10/02-2012