+A -A /R

Nyhed

Stadig stor mediedækning af jul i Egedalsvænge

Afdelingsbestyrelsens beslutning om at opgive juletræ og juletræstænding i Boligforeningen 3B’s afdeling Egedalsvænge har givet massiv omtale i medierne. Både i aviser og på TV, i de digitale og de sociale medier.

Men hvad er op og ned - og hvordan forholder 3B sig til de spørgsmål, der er rejst?

Hvad er fakta?

Fakta er, at afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge på deres møde den 31. oktober 2012 behandlede emnet juletræ. I referatet står:

"Efterfølgende blev det ved demokratisk afstemning blandt bestyrelsens medlemmer besluttet, at årets juletræ med efterfølgende glögg og æbleskiver bliver aflyst i år".

Den beslutning skriver Frederiksborg Amtsavis efterfølgende om i en stort opsat artikel. Avisen er for tiden i Egedalsvænge en gang om ugen og har skrevet en del om Egedalsvænge gennem længere tid. Men denne artikel i Frederiksborg Amtsavis blev startskuddet til en række artikler i både trykte og digitale medier - og senere i landsdækkende tv. Det førte til en kraftig debat i de sociale medier - og til, at en række mennesker tilbød at betale for juletræet. 

Med til historien hører, at afdelingen kort tid inden havde holdt Eid-fest, og det bliver i medierne til, at man gerne vil holde fest for muslimer, men ikke for kristne. 

Herefter fortalte medlem af afdelingsbestyrelsen Ismail Mestasi i medierne, at begrundelsen for beslutningen var, at der ikke var nogen, der ville påtage sig opgaven med at arrangere juletræsfesten. Det var formanden for afdelingsbestyrelsen Karin Leegaard ikke enig i. Hun fortalte, at der faktisk var en, der tilbød at stå for indkøb - og at hun selv tilbød at stå for arrangementet.

Beslutningen har affødt, at kulturministeren er kaldt i samråd, ligesom ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har været ude og opfordre til at ændre beslutningen. Afdelingsbestyrelsen er blevet anmeldt for racisme, så Nordsjællands politi er gået ind i sagen. 

Sidste nye er et angreb på TV2’s sendevogn i går. Her var TV2 i Egedalsvænge for at følge den underskriftsindsamling, der er i gang i afdelingen for at få indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde. 
Det skabte desværre vrede blandt en gruppe beboere, der råbte af indsamlerne. Og de to journalister fra TV2 var i særdeleshed ikke velkomne og fik smadret deres bil.

3B’s holdning

Formand Steffen Morild og administrerende direktør Bent Frederiksen er blevet spurgt om, hvordan de forholder sig til sagen.

Her er et resume af deres kommentarer til sagen:

”Lad os starte med at understrege, at vi ikke er enige i den beslutning, der er truffet, og at vi håber, afdelingsbestyrelsen snarest vil genoverveje den.

Vi har til medierne forklaret, at det er afdelingsbestyrelsen, der tager den slags beslutninger. Og at det er beboerne, der på afdelingsmødet har valgt medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Er man ikke tilfreds med afdelingsbestyrelsens beslutninger, kan man altid forsøge at samle underskrifter ind og på den måde få indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde med valg på dagsordenen. Det kræver dog, at 25 % af beboerne i Egedalsvænge skriver under på det.

Ikke generel tavshedspligt
Flere af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne sagde i starten nej til at udtale sig, fordi de mente, de var pålagt tavshedspligt. Det vil vi gerne understrege, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt belæg for. Kun når det drejer sig om sager med personfølsomme oplysninger. Der er tværtimod åbenhed i de demokratiske beslutningsprocesser, og man skal være villig til at debattere og stå på mål for sine beslutninger.

Skal arbejde for alle beboere
Vi har understreget, at man som medlem af afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at arbejde for alle beboere: Unge som ældre, børnefamilier som enlige, muslimer som kristne. Vi har påpeget, at vi finder det ærgerligt, at det ikke er sket i denne sag, og at vi som sagt opfordrer til at genoverveje situationen.

Julefrokost
Der har også været sat spørgsmålstegn ved, om det var i orden, at afdelingsbestyrelsen tidligere år har holdt julefrokost med ægtefæller og medarbejdere på hotel med overnatning. Igen er det inden for afdelingsbestyrelsens råderum, blot man orienterer afdelingsmødet om, hvad man har brugt pengene til. 
Vi har dog allerede for lang tid siden gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at vi finder, det er en uhensigtsmæssig disponering af afdelingens midler - specielt med hensyn til overnatning.

Hærværk på sendevogn fra TV2
Vi vil gerne tage stor afstand til angrebet på TV2’s sendevogn. Det er dybt beklageligt, når journalister ikke kan passe deres arbejde og færdes frit i en af vores afdelinger.

Det er nu en politisag, og vi afventer derfor resultatet af politiets arbejde, før vi ser på, om forløbet skal have konsekvenser.

Næste skridt
Vi har indbudt afdelingsbestyrelsen til møde for at se, om vi i fællesskab kan finde frem til en holdbar, lokal løsning.”

13/11-2012