+A -A /R

Nyhed

Organisationsbestyrelsen tager over

Orientering:

3B’s formand og repræsentanter fra organisationsbestyrelsen har nu holdt en del møder med afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge. Det samme har 3B’s administrerende direktør. Men troen på, at afdelingsbestyrelsen ønsker at overholde reglerne og sikre et frugtbart samarbejde med den lokale drift og samarbejdsparter i kommunen, er ikke længere til stede. Derfor overtager organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning afdelingsbestyrelsens opgaver.

- På et møde med kommunen tilbage i oktober måned 2013 var vi enige om, at situationen i Egedalsvænge i Kokkedal påkaldte sig særlig opmærksomhed og skulle følges tæt. Det har vi blandt andet gjort ved at holde mange møder med afdelingsbestyrelsen, fortæller Steffen Morild, formanden for Boligforeningen 3B, der ejer den almene boligafdeling i Fredensborg Kommune. 
- Vi har virkelig lagt os i selen for at opnå et godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Vi er fx gået på kompromis og har sagt ja til at sætte huslejen ned i 2014. På samme måde har vi tilbudt gradvis indføring af vandmålere, forklarer Steffen Morild. 

Aftaler ikke overholdt
På afdelingsmødet den 2. december 2013 vedtog beboerne, at afdelingsbestyrelsen sammen med repræsentanter fra 3B’s bestyrelse skulle fordele klublokalerne.

Siden har 3B’s ledelse forgæves forsøgt at samarbejde med afdelingsbestyrelsen om et resultat, men måtte konstatere, at afdelingsbestyrelsen ikke medvirkede til en positiv proces. 

Derfor blev afdelingsbestyrelsen indkaldt til møde med repræsentanter fra 3B’s bestyrelse den 10. februar, hvor kravene til afdelingsbestyrelsen blev skærpet. 

Afdelingsbestyrelsen accepterede, at de blandt andet 
  • senest den 8. marts 2014 skulle aflevere en plan for, hvilke arrangementer der skal gennemføres i Egedalsvænge i 2014
  • senest den 17. marts 2014 kl. 10.00 skulle aflevere en plan for fordelingen af lokaler efter objektive kriterier
- Afdelingsbestyrelsen har ikke overholdt aftalerne, og vi må derfor nu konstatere, at afdelingsbestyrelsen ikke lever op til sit ansvar om at sørge for, at afdelingsmødets beslutninger føres ud i livet, fortæller Steffen Morild.

Heller ikke i byggesagen eller i klimaprojektet har afdelingsbestyrelsen levet op til sit ansvar.

Organisationsbestyrelsen tager over
Steffen Morild slår samtidig fast, at det er organisationsbestyrelsen, der har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Og at organisationsbestyrelsen har en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati. 

- Derfor har vi besluttet, at organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning overtager alle afdelingsbestyrelsens opgaver, siger Steffen Morild.

Afdelingens beboere er mandag den 17. marts 2014 orienteret om situationen og vil løbende blive opdateret via nyhedsbreve.Spørgsmål om orienteringen kan rettes til 
kommunikationschef Anette Hertz, 40 97 50 77 – anhz@3b.dk

17/03-2014