+A -A /R

Nyhed

Organisationen i 3B

Det kan være en kringlet affære at finde ud af, hvordan en almen boligforening er struktureret. Vi giver her en kort forklaring.

Boligforeningen 3B
Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som består af 85 boligafdelinger. Hver boligafdeling har en demokratisk valgt afdelingsbestyrelse. Hvert år mødes repræsentanter fra alle afdelinger til et repræsentantskabsmøde, der er Boligforeningen 3B’s øverste myndighed.

Repræsentantskabsmødet godkender regnskab, 3B’s årsberetning og træffer de beslutninger, der bliver krævet i boligorganisationens vedtægter.

Repræsentantskabsmødet vælger også 3B’s bestyrelse, i daglig tale kaldet organisationsbestyrelsen. Det er organisationsbestyrelsen, der i mellem repræsentantskabsmøderne varetager den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B.

Organisationsbestyrelsen består af 15 medlemmer inklusive en formand, en næstformand og to repræsentanter for medarbejderne.

3B’s boligafdelinger
De enkelte boligafdelinger vælger hver en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen består af boliglejere eller myndige medlemmer af en af boliglejernes husstande. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et årligt afdelingsmøde (der svarer til en generalforsamling).

17/10-2013