+A -A /R

Nyhed

Nyt udspil om udsatte boligområder

Under overskriften ”Mere tryghed i de udsatte boligområder” er regeringen kommet med et udspil til, hvor og hvordan kommuner i samarbejde med almene boligorganisationer skal sætte ind for at bryde de negative mønstre i de udsatte områder.

I 3B er der nogle af vores afdelinger, hvor der ikke er så trygt, som der kunne og burde være. Derfor modtager vi regeringens udspil med interesse og bemærker os, at der er rigtig mange gode pointer i udspillet.

To nye kriterier
På nuværende tidspunkt defineres særligt udsatte boligområder ud fra tre kriterier – beskæftigelse, integration og tryghed (antal dømte).
I regeringens udspil suppleres og nuanceres udvælgelsen af to nye kriterier – uddannelse og indkomst.

Forskellige initiativer skal løfte områderne
I udspillet præsenterer regeringen en værktøjskasse, som blandt andet indeholder gode initiativer og eksempler på, hvordan man helt konkret kan forbedre og forandre forholdene i de udsatte boligområder.
Der skal blandt andet være mere synligt politi i områderne samt bedre mulighed for boligorganisationerne til at gribe ind over for lejere, som skaber utryghed for de øvrige beboere. Derudover lægger regeringen op til, at boligorganisationerne skal have mulighed for at udveksle oplysninger med hinanden, så man – ligesom i fx forsikringsselskaber – kan blive afvist på grund af husordensovertrædelser.

Fra boligkvarter til bykvarter
I større almene boligområder er der oftest langt til nærmeste erhverv, institution og dagligvarebutik. Det betyder, at det udelukkende er beboere og eventuelle gæster, der færdes i områderne – og det bidrager ikke til et levende ”byliv” på de mange udearealer. Derfor er et af regeringens initiativer at åbne muligheden for, at almene lejemål kan udlejes til fx erhverv eller mindre dagligvarebutikker. Tanken bag er også at øge beskæftigelsen i områderne, hvilket kan være med til at forbedre den generelle beskæftigelsesprocent i området.

Partnerskaber
Regeringen er ind til videre blevet enig med borgmestrene i de fire største danske byer om at indgå partnerskaber for at øge indsatsen med at reducere antallet af udsatte boligområder.

Læs hele regeringens udspil her: Mere tryghed i de udsatte boligområder – de næste skridt

14/05-2013