+A -A /R

Nyhed

Nyt fælles liv med vand i Kokkedal

Af Anette Hertz, kommunikationschef i Boligforeningen 3B – ahz@3b.dk

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og de fremmødte journalister måtte spejde forgæves efter de skybrud, der har inspireret til temaet for pressemøde: "Klimatilpasning i Kokkedal" – et eksperiment, som på en gang skal løse vandproblemet og skabe nyt fælles liv i området. Præcis hvad der skal være i området, afgøres med en arkitektkonkurrence, som starter i foråret 2012. Arbejdet forventes så udført i løbet af 2013 og 2014.

Lyden af rislende vand giver ro i sjælen. Den lille bæk fører blidt efterårets første blade ned mod søen. Et par børn løber om kap med bladene, mens andre spejder ivrigt efter haletudser i bækkens endestation – søen. På diget langs den store å har en gruppe ældre børn travlt med at konkurrere om at vise vovestykker på skateboard.
Vand har altid fascineret og indbudt til leg og aktivitet. Netop det har inspireret Fredensborg Kom-mune til at udvikle projekt "Klimatilpasning i Kokkedal", og det var en tydeligt begejstret borgmester Thomas Lykke Pedersen, som fortalte om projektet:
- Vi er allerede i gang med at udvide åens kapacitet og bygge diger. Men fremover vil vi se på åen som mulighedernes å, der kan give liv og glæde til beboerne i området. Det er et utroligt spæn-dende samarbejde, vi nu indleder. Et samarbejde, der kan være med til at skabe et nyt Kokkedal og en helt ny fortælling, som andre byer i Danmark og udlandet kan lade sig inspirere af, sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Økonomien på plads
Ikke nok med, at Plan- og klimachef Christian Peter Ibsen fra Fredensborg Kommune kunne tegne et forsigtigt omrids af store visioner med flotte, farvelagte illustrationer. Pengene er også klar – i alt 118 mio. kr. Direktør for Realdania Hans Peter Svendler fortalte, at Realdania støtter projektet med 44,5 mio. kr. Og det er der en rigtig god grund til:
- Det er jo ikke et projekt, man kan kopiere fra fx Stockholm eller Holland. Det er et eksperiment, som borgerne i området skal være med til at komme med ideer til. Der er naturligt en del udgifter til udvikling, men også et meget stort potentiale i netop at bruge vandet til at skabe muligheder, der passer til det brug og den kultur, der er repræsenteret nu. Man skal jo tænke på, at udeområderne blev bygget til en helt andet tid og kultur, fortalte Hans Peter Svendler.
Han roste både Ab Hørsholm og Boligforeningen 3B for at bakke op om projektet.
- De blev jo ikke ramt af oversvømmelserne i hverken 2007 eller 2010. Alligevel kan de se fordelene for deres beboere og bakker op om projektet. Det er efter min mening flot, understregede Hans Peter Svendler.
Han sluttede af med at understrege, at projektet ikke bare gavner Kokkedal, men hele landet. Og at Realdania er superglade for at være med og byde ind med deres kompetence.

Helhed og sammenhæng i udviklingen
- Vi har masser af erfaring med at omdanne kedelige tekniske installationer til spændende sam-lingssteder. Men det her projekt er både sjovt, spændende og ikke mindst ambitiøst, indledte Torben Frølich, som er direktør i Lokale- og anlægsfonden. Han fortalte, at et succeskriterium for projektet er, at der skabes pladser, man ikke bare skynder sig igennem, men i stedet giver lyst til at stoppe op og være sammen med andre mennesker. Det kan være om kultur, det kan være idræt.
Der er allerede en del planer for de enkelte områder og bebyggelser. Nu bliver udearealerne det, der samler og koordinerer og skaber helhed.

Borgerne kommer med ideer
Processen er også allerede i gang. Fredensborg Kommune arbejder med at "styre" vandmæng-derne i Usserød Å. Der har været et forprojekt, hvor blandt andet interview med de mange parter, der har interesse i området, er blevet spurgt, så udfordringerne i området er kortlagt.
Næste skridt er et borgermøde den 25. januar, hvorefter der i foråret bliver udskrevet en tværfaglig arkitektkonkurrence i to dele. Resultatet forventes præsenteret i slutningen af 2012 – og vinderpro-jektet bearbejdes så frem til sommeren 2013, hvorefter selve realiseringen kan starte.

Boligorganisationerne også begejstrede
Boligorganisationerne var repræsenteret med formand Marianne Lundberg fra Ab Hørsholm og byggechef Per Bro fra 3B. De var helt enige om, at projektet supplerer de renoveringer, der allerede er i gang i boligbebyggelserne – og at det vil give hele området et løft til gavn for alle beboerne.
Projektet omfatter også arealer, der hører til Egedalsvænge. Arealer, som ligger uden for gård-rummet og derfor ikke er med i fremtidssikringsprojektet.
Afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge kan se mange nye muligheder for beboerne i Egedalsvænge i kommunens ide og glæder sig derfor til at være med til at gøre også de arealer endnu mere spændende.

Du kan følge med i projektet på borgermøder, i nyhedsbreve og på en særlig hjemmeside, som kommunen opretter til formålet.


Vand fra Usserød Å skal skabe nyt liv g fællesskab i Kokkedal i et helt nyt, stort og banebrydende projekt. Målet er at inspirere andre byer i Danmark og i udlandet. Midlet er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og borgerne, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt Boligselskabet Ab Hørsholm, der administreres af Boligkontoret Danmark, og Boligforeningen 3B. Området strækker sig fra Kokkedal Skole, Holmegårdscenteret, de almene bebyggelser samt arealet langs Usserød Å.


Som afslutning på det solrige pressemøde, blev det officielle billede af borgmester Thomas Lykke Pedersen, direktør for Realdania Hans Peter Svendler, direktør for Lokale- og Anlægsfonden Torben Frølich og Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen meget symbolsk taget ved den lille idylliske sø med Boligforeningen 3B’s bebyggelse Egedalsvænge i baggrunden.

18/01-2012