+A -A /R

Nyhed

Kort nyt fra Egedalsvænge

Der er nu indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde med det lovlige varsel på 14 dage.
På dagsordenen er blandt andet en fremlægning af juletræssagen samt valg af formand og medlemmer af afdelingsbestyrelsen.

14/11-2012