+A -A /R

Nyhed

Jørgen Ullman takker af

Jørgen Ullman har i de fleste af de seneste 50 år sat sit præg, hvor end han har været. Det være sig såvel som leder af typografernes arbejdsløshedsudvalg og den storkøbenhavnske arbejdsbevægelse midt i ’70-erne samt formand for afdelingsbestyrelsen i Avedøre Stationsby de 5 første år af ’80-erne.

Derudover skal nævnes: Formand for Haveforeningen Fremtiden de sidste 13 år, hvor han blandt andet har haft stor indflydelse på at de københavnske politikeres beslutning om at afskaffe markedslejen i de københavnske kolonihaver. Hans vedholdenhed og indsigt gjorde at en p-plads på Østerfælled på Østerbro blev nedlagt efter 7 års arbejde.

Samtidig har ungdommens og socialt udsatte borgeres liv og livsbetingelser altid stået ham nær. Det har vi især set i de 26 år, han her arbejdet som socialrådgiver og boligsocial medarbejder i Urbanplanen.

Tidligere og nuværende kollegaer samt venner og bekendte er velkomne til at hilse på Jørgen, fredag d. 20. juni mellem kl. 13.00-16.00 i Partnerskabet, Remisevej 19 B, 2300 S.


18/06-2014