+A -A /R

Nyhed

Hvad er Kokkedal på Vej

Kokkedal på Vej er den boligsociale helhedsplan i det almene boligområde i Kokkedal. 

Indsatsen er et tæt samarbejde mellem Boligforeningen 3B, AB Hørsholm Kokkedal og Fredensborg Kommune og danner en fælles platform, som igennem de seneste 5 år har gjort partnerne bedre i stand til koordineret at arbejde i samme retning. 

De tre overordnede indsatser i helhedsplanen er 

  1. Uddannelse og Beskæftigelse
  2. Kultur og Fritid
  3. Børn, Unge og Familier

Under hvert indsatsområde er en række aktiviteter, som i sammenhæng med øvrige indsatser i Fredensborg Kommune medvirker til at skabe positive forandringer for byen. 

De tre parter samt Landsbyggefonden finansierer helhedsplanen, og sammen med lokalsamfundet arbejdes der desuden med fundraising.

Første bydelsmødre er uddannet
Der er mange aktiviteter og indsatser i gang, men to gode eksempler på, hvordan der arbejdes kunne fx være partnerskabets Bydelsmødreprogram og Kokkedal Byfest.

Bydelsmødrene er frivillige kvinder fra området, som ønsker at være med til at gøre en ekstra indsats for socialt udsatte og isolerede familier. 

Kokkedal på Vej tilrettelægger en uddannelse for dem, der gør dem i stand til at fungere som familieguider. Og i juni overrakte Borgmesteren så uddannelsesdiplomer til 9 nye Bydelsmødre, som nu er i gang med at bruge deres uddannelse.

Kokkedal byfest
Et andet godt eksempel er Kokkedal Byfest, som blev startet op for nogle år siden, og som nu bæres af 33 lokale aktører.

Det er et par dage i forsommeren, som samler 2-3.000 mennesker til fx markedsdag, institutionsdag, koncerter og foreningsaktiviteter, men for partnerskabet er det i lige så høj grad den frugtbare proces med de 30-40 lokale aktører, som går forud for selve byfesten, der tæller som resultat.

Kokkedal på Vej har midler ind til medio 2016. 

Vil du vide mere om helhedsplanen?
Så følg linket her til Kokkedal på Vejs hjemmeside: www.kokkedalpaavej.dk/helhedsplanen 

23/10-2013