+A -A /R

Nyhed

Hjortegården blev årets frivillig i Herlev

Medborgerhuset i Herlev var fyldt til randen, da den første frivillighedspris i Herlev Kommunes hi-storie blev uddelt. Den kunne borgmester Thomas Gyldal Petersen overrække til afdelingsbesty-relserne i 3B’s Hjortegården og DAB’s Lille Birkholm I+II og Lille Birkholm III.

- Det er fantastisk at få en anerkendelse for det arbejde, vi laver i afdelingsbestyrelsen. Men jeg synes også, prisen tilhører alle de mange frivillige beboere, som deltager aktivt i boligafdelingerne og er med til at skabe det gode hverdagsliv, sagde Iris Gausbo, formand i Hjortegården.

Sammen med naboerne i afdelingsbestyrelserne fra DAB har Hjortegården deltaget i projekt Sundt Venskab.


Iris Gausbo og Daniel Majgren takker for Frivillighedsprisen 2013


Samarbejde giver resultater

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Formålet er at lave aktiviteter inden for sundhed og trivsel, der samtidig skaber fællesskaber på tværs af afdelingerne.

- Vi er godt i gang med at dele idéer, inspirere hinanden og arbejde sammen. Dels fordi vi ønsker at forankre de aktiviteter, der er startet under Sundt Venskab, men vi er også enige om, at vi har noget at byde på, når vi samarbejder i lokalområdet, sagde Iris Gausbo.

Til gavn for 4.500 beboere
Borgmester Thomas Gyldal Petersen var enig i, at samarbejdet løftet hele området omkring de tre afdelinger.

- I modtager Frivillighedsprisen 2013 på grund af jeres store indsats, der har styrket beboerdemo-kratiet og skabt nye fællesskaber og aktiviteter for de 4.500 beboere i Lille Birkholm og Hjortegår-den. I har set potentialet, taget ejerskab, øget fokus på netværksdannelse mellem beboere, øget medborgerskabet og øget fokus på generel trivsel. I har opdaget, hvor meget I kan gøre sammen, lød det fra borgmesteren som en del af begrundelsen for valget af de tre afdelingsbestyrelser.

Ud over et diplom fulgte der også en check på 10.000 kroner med Frivillighedsprisen.


21/02-2014