+A -A /R

Nyhed

Genvalg til formand og store dele af bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde i 3B
104 repræsentanter mødte tirsdag den 27. maj op for at tage stilling til 3B’s bestyrelses beretning 2013, regnskab, forslag om at ansætte en antenneekspert – og tilkendegivelse af holdning til organisationsbestyrelsens dispositioner i Egedalsvænge.Der var ingen modkandidater til 3B’s formand Steffen Morild, som blev genvalgt med applaus. Ny i bestyrelsen blev Thomas Forchammer fra Teglværkshaven, der som suppleant var trådt ind i bestyrelsen i februar 2014. Også ny i bestyrelsen blev Steen Egeberg fra Prangerhuset. Derudover var der genvalg for 2 år til Ellen Vedelsby fra Danalund, Flemming Løvenhardt fra Remisevænget Nord, Jens Wenzel Andreasen fra Måløv Park samt Susan Sagnsby fra Hørgården. Lars Emanuel fra Remisevænget Vest blev valgt for 1 år.

Som det fremgår af sidste Kanal 3B, ønskede Bilal Turan ikke genvalg.

Suppleanter blev i nævnte rækkefølge: Svend Dupont Larsen fra Søbyvej, Henrik Thorenfeldt fra Måløv Park, Lene Due Dyrmose fra Bærhaven samt Ulrik Falk-Sørensen fra Kløvermarken.

3B’s regnskab 2013
3B’s regnskab for 2013 viser et underskud på 2,3 mio. kr., som primært skyldes byggesager, der ikke har kunnet afsluttes som forventet.

3B er en sund virksomhed med en egenkapital på 307 mio. kr., som udgøres af
Dispositionsfond 253 mio. kr.
Arbejdskapital 43 mio. kr.
Boligorganisationsandele 11 mio. kr.

Du kan se 3B’s regnskab i Beretning 2013, som du finder her.

3B-sangen
Efter en kort pause var der så Danmarks premiere på 3B-sangen, hvor en beboer fra Måløv Park sang for. 
Sangen handler om at bo alment, om fællesskabet, de gode legepladser og ikke mindst den frihed, det giver. 

Omkvædet lød:
For vi vil ikke kede os ihjel
Og bo i et parcelhus for os selv;
og solen den skinner på gade og sti
løb ud og leg på plænen i det fri;
 
hvor finder man en bedre legeplads?
Et fælleshus, som ligner et palads?
vi vasker og stryger og lærer lidt pli’
inde i det fælles vaskeri

Og selv om deltagerne hverken kendte melodi eller tekst på forhånd, varede det ikke længe, før en stor del af salen sang med af fuld hals.


Forslag om antenne
Der var stillet forslag om, at 3B ansætter en person eller indgår en samarbejdsaftale med en person, som har et indgående kendskab til de forskellige tekniske muligheder og økonomiske aftaler, der tilbydes for TV-antenne og netværksforbindelser. Udgiften skulle dækkes af de afdelinger, der trækker på medarbejderen. 

Forslaget blev vedtaget, og administrerende direktør Bent Frederiksen fortalte, at der allerede er et udbud i gang, så 3B får faste rådgivere at trække på. Målet er, at aftalerne er i hus i løbet af juni måned.
  

Tilkendegivelse fra repræsentantskabet om Egedalsvænge
Organisationsbestyrelsen stillede et forslag, hvor de anmodede repræsentantskabet om at tilkendegive, om repræsentantskabet – i lighed med Fredensborg Kommune – kunne tilslutte sig organisationsbestyrelsens dispositioner og indstilling i sagen. 

Med et enkelt ændringsforslag foreslog organisationsbestyrelsen også, at de beboerdemokratiske beføjelser først gives tilbage til afdelingen, når organisationsbestyrelsens vurderer, at der er skabt den fornødne ro og tillid i afdelingen.

Bestyrelsen gjorde kort rede for baggrunden for den svære beslutning, som blandt andet er begrundet i, at afdelingsbestyrelsen ikke har respekteret afdelingsmødets beslutninger og ikke har overholdt de aftaler, der blev indgået med direktion og formand for 3B. Heller ikke i byggesagen eller i klimaprojektet har afdelingsbestyrelsen levet op til sit ansvar. 
 (læs mere om begrundelsen her…) http://www.3b.dk/nyheder/nyhed/?newsid=166
Bestyrelsen fortalte også, at to repræsentanter fra organisationsbestyrelsen udgør den midlertidige afdelingsbestyrelse, som har holdt budgetformøde, aftalt lokalefordeling og i det hele taget medvirker til, at afdelingen fungerer som en ”normal” afdeling.

Endelig gjorde bestyrelsen rede for de planer, der skal føre frem til, at der på demokratisk vis kan vælges en ny afdelingsbestyrelse. Det sker blandt andet ved i stadig større beboergrupper at søge at genskabe den fornødne ro og tillid i afdelingen.

Efter en god debat om den svære beslutning, tilsluttede forsamlingen sig
 organisationsbestyrelsens dispositioner med overvældende stort flertal.

Referat fra mødet vil som altid blive offentliggjort på 3B’s hjemmeside under fanen Beboerdemokrati, Repræsentantskabet inden for fristen på 6 uger.

28/05-2014