+A -A /R

Nyhed

Genvalg til afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge

Mandag den 2. december 2013 dannede Egedalshallen rammen om 3B’s afdeling Egedalsvænges årlige afdelingsmøde. Et egentligt referat vil senere blive lagt på hjemmesiden, men her er lidt stikord.

Valg til afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen blev ”genvalgt”, idet tidligere næstformand Birte Vestergaard blev afdelingens nye formand.

Volkan Citrikkaye og Cihan Sahan samt den indtrådte suppleant Nanna Stenfeldt alle blev genvalgt. Ny i afdelingsbestyrelsen er Nusa Sahan.

Beretningen og budget
Afdelingsbestyrelsen aflagde beretning, som blev godkendt. Det samme gjorde afdelingsbestyrelsens budgetforslag, der indebærer en nedsættelse af huslejen med 0,75 %.

Forslag
Afdelingsmødet godkendte, at der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen og fra organisationsbestyrelsen, der skal se på fordeling af de lokaler, som ikke bruges til udlejning. Udvalget skal stå for en demokratisk proces, hvor de nuværende klubber også inddrages. Udvalget blev bemyndiget til efterfølgende at fordele lokalerne.

Der vil fortsat være videoovervågning i Egedalsvænge, idet et forslag om fjernelse ikke blev vedtaget. Det gjorde et forslag om et bestemt antal årlige arrangementer heller ikke.

Derudover var en del forslag, der blev trukket, fordi de ikke egnede sig til afstemning.

Både 3B’s ledelse og kommunen var repræsenteret på mødet, og når det endelige referat er godkendt af dirigent og formand, vil det blive offentliggjort her på 3B’s hjemmeside inden for vedtægternes frist på 4 uger.

2. december 2013/ahz

03/12-2013