+A -A /R

Nyhed

Dialog er vejen frem

Orientering til pressen
24. oktober 2013

Enig organisationsbestyrelse:
Dialog er vejen frem

3B’s organisationsbestyrelse drøftede på deres møde den 22. oktober 2013 afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænges lukning af blandt andet billardklubben. Også Kokkedal på Vejs mulighed for uhindret at dele materiale og invitationer ud i området blev drøftet. Endelig gav formand Steffen Morild en redegørelse for et møde med Fredensborg Kommunes økonomiudvalg den 21. oktober.

Organisationsbestyrelsen bakkede op om, at øget dialog med afdelingsbestyrelsen er vejen frem. Herunder også om de regler, en almen afdelingsbestyrelse skal overholde, fx i forbindelse med afdelingsmøder. 

Der var enighed om, at det over for afdelingsbestyrelsen skal præciseres, at det boligsociale arbejde som Fredensborg Kommune, Boligforeningen 3B og AB Hørsholm samt Landsbyggefonden har i ”Kokkedal på Vej” uhindret skal kunne udføre det arbejde, det er sat i verden for at udføre. 

Organisationsbestyrelsen understreger, at beboerdemokrati skal udfoldes lokalt i Egedalsvænge, som i alle andre af 3B’s afdelinger, og at det altid er vigtigt, at det sker efter reglerne og med respekt for forskelle i meninger og holdninger.

Endelig var der enighed om, at dialogen skal foregå direkte med afdelingsbestyrelsen og ikke via pressen.

24/10-2013