+A -A /R

Nyhed

Der er penge i at opprioritere grønne arealer

Der er god økonomi i indbydende uderum. Men i de almene boliger kan det være en udfordring at få opprioriteret udearealerne, når der renoveres.

Der er ca. 100 gartnere ansat i de 700 boligorganisationer, der administrerer 550.000 almene boliger. Derfor kan det være en udfordring at få opprioriteret udearealerne. En anden udfordring er at få afstemt forventningerne og at få defineret driftens opgaver.

Det fortalte landskabsarkitekt Ionee Skovgaard fra Boligforeningen 3B på seneste debatarrangement hos WITRAZ. Ionees besked var klar: Det er sund fornuft at opprioritere udearealerne.

Grøn værdi
“Undersøgelser viser, at værdien af et hus stiger med 16 procent, hvis haven er pæn og velholdt. I almene boligområder vil pænere udearealer også være en klar gevinst. Hvis vi har indbydende, afvekslende og velholdte udearealer, så passer beboerne bedre på dem, og så vil et boligområde automatisk blive mere attraktivt,” forklarer Ionee Skovgaard til nyhedsbrevet.

”Jeg tænker, at hvis boligværdien stiger i et hus, hvorfor skulle det så ikke gælde for lejeboliger. Inviterende udearealer giver et bedre image til en afdeling, og dermed bliver det lettere at udleje boligerne.”

Ionee Skovgaard forklarer også, at når udearealerne opgraderes og giver mulighed for nye typer af ophold og aktiviteter for unge og gamle, vil de automatisk blive brugt mere. Jo flere der bruger uderummene, jo større tryghed skaber det i en bebyggelse.

”Jo mere man færdes ude, jo bedre lærer man hinanden at kende,” forklarer hun. Det kræver dog en indsats.

”Det handler dels om at få renoveret de grønne arealer, hvilket sker mange steder. Dernæst handler det i høj grad om at prioritere at pleje dem rigtigt – både nye og eksisterende anlæg,” siger Ionee Skovgaard.

Den udfordring genkender landskabsarkitekt Lars Poulsen. Han er dog optimistisk.

”Det er en generel tendens, at friarealer bliver prioriteret, når Landsbyggefonden støtter en renovering i et område. Det viser, at man tager friarealerne alvorligt,” vurderer Lars Poulsen, der er landskabsarkitekt og projektchef hos WITRAZ arkitekter + landskab.

En udfordring er dog driften af de grønne arealer. Her kommer statistikken ind. Der er ca. 700 almene boligorganisationer. Fordelt på 8.000 afdelinger har de knap 550.000 boliger. I alt har organisationerne kun omkring 100 gartnere ansat sammenlignet med i alt 7.000 ejendomsfunktionærer.

Uddannelse
”Fakta er, at der er meget lidt faguddannet personale. Der kan sagtens være varmemestre, der har god forstand på grønne arealer. Men der er ikke meget fokus på det i deres uddannelse,” fortæller Ionee Skovgaard.

Hun påpeger, at ejendomsfunktionærerne både skal passe afdelingen ude og inde, samtidig skal de syne lejligheder blandt mange andre opgaver. Derfor handler det om, at deres arbejdstid skal bruges bedst muligt.

”Driftsmedarbejdere bruger mellem 15 og 25 procent af deres tid på at passe uderum. Hvis der er fem mand i en afdeling, hvorfor så ikke ansætte en gartner? Det skaber mere værdi for pengene og bedre udnyttelse af driftens tid.”

Endelig påpeger Ionee Skovgaard, at rådgivere ofte oplever, at nye uderum plejes forkert. Denne dialog kunne styrkes, hvis flere afdelinger ansatte uddannet grønt personale. Den problematik genkender Lars Poulsen fra WITRAZ, der dagligt sidder med dialogen.

”Vi tager dialogen med driften meget alvorligt. Det er dem, der skal få friarealerne til at lykkes på sigt. Der er dog en tendens til, at driften ikke selv tager denne dialog alvorligt, og på den måde er der desværre mange ressourcer, som bliver spildt,” siger Lars Poulsen.

Se youtube-video fra debatten her.

Fakta:

  • Der er ca. 700 almene boligorganisationer med knap 550.000 boliger. Boligerne er fordelt på 8.000 afdelinger.
  • Der er i alt omkring 100 gartnere og 10 landskabsarkitekter ansat i de 700 organisationer.
  • Til sammenligning er der ca. 7.000 ejendomsfunktionærer og 120-175 arkitekter og ingeniører.

Kilde: BL – Danmarks Almene Boliger

23/08-2012