+A -A /R

Nyhed

Danmarks første digitale afdelingsmøde holdes i 3B

Af Anna-Claudia Erichsen, boligsocial konsulent i 3B

Om alt går efter planen holder 3B landets første digitale afdelingsmøde til september i Brohuset! 3B har netop modtaget en tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der muliggør, at en almen boligafdeling for første gang i landets historie kan gennemføre en digital valghandling.

Historien går dog længere tilbage end som så. Primo 2011 indgik 3B i et samarbejde med konsulentvirksomheden Boliglaboratoriet om at teste en række online funktioner, tilsammen kaldet "Projekt Digitalt Beboerdemokrati". Projektet er et udviklingsprojekt, som over tid skal skabe et større og bredere engagement i beboerdemokratiet.

En stor del af 2011 fungerede Hjortegården i Herlev som testafdeling og en række af projektets funktioner blev prøvet af. Via Hjortegårdens hjemmeside fik beboerne adgang til et idéværksted, hvor de havde mulighed for at oprette idéer og stemme på andres. En række andre funktioner, bl.a. digitalisering af afdelingsbestyrelsen samt oprettelse af en database over beboernes ressourcer, var på bedding med det endelige mål at holde et digitalt afdelingsmøde i 2012. Hjortegårdens bestyrelse var imidlertid i tvivl om, hvorvidt Hjortegården var parat til at leve det digitale demokrati helt ud, og samarbejdet blev afsluttet ultimo 2011. Boliglaboratoriet og 3B har været meget glade for de mange gode erfaringer, der blev gjort i samarbejde med Hjortegården.

Fase to blev indledt med et samarbejde med en ny 3B-afdeling, nemlig Brohuset i Ørestaden. Brohuset er på mange måder skræddersyet til at gennemføre anden halvdel af projektet, da afdelingsbestyrelsen i forvejen arbejder aktivt med alle de tjenester, internettet kan tilbyde. Brohuset er i fuld gang med at få implementeret hele den digitale værkstøjkasse på deres hjemmeside. Og som kronen på værket holdes der til september for første gang nogen sinde et egentligt digitalt afdelingsmøde. For at tilgodese, at ikke alle beboerne i Brohuset nødvendigvis er trygge ved det digitale valg – eller har internetadgang – suppleres det digitale valg af et ordinært fysisk afdelingsmøde.

Vi har store forhåbninger til, at projektet bliver en succes, og målet er da også, at den digitale løsning skal bredes ud. Vi håber, at vi, når projektet afsluttes, kan lancere en applikation, der kan bruges af alle interesserede 3B-afdelinger. Den digitale vej er ikke en endegyldig løsning og kan aldrig erstatte et rigtigt møde mellem mennesker. Men vi tror, at det kan fungere som et godt supplement i en travl og i forvejen digitaliseret hverdag og måske – som en sidegevinst – især nå ud til alle de unge beboerdemokrater, som skal løfte beboerdemokratiet ind i de kommende årtier.

19/06-2012