+A -A /R

Nyhed

Danmarks første digitale afdelingsmøde

Startskuddet til det første digitale afdelingsmøde i den almene boligsektor lød den 23. august 2012 i Boligforeningen 3Bs boligafdeling Brohuset i Ørestad.

Mødet er allerede godt i gang og afsluttes den 20. - 21. september med både et digitalt valg til afdelingsbestyrelsen og en digital afstemning om dagsordenpunkterne.

Boligforeningen 3B har af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået tilladelse til at gennemføre et forsøg med at holde digitalt afdelingsmøde. I forsøget gennemføres hele processen fra udsendelse af materiale til debat og afstemning om punkterne på dagsorden, herunder valg til afdelingsbestyrelsen, digitalt via boligafdelingens hjemmeside.

Afdelingsmødet er boligafdelingens generalforsamling, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen, godkendes budget og regnskab mm., og det er derfor et afgørende omdrejningspunkt for beboerdemokratiet i den almene boligsektor.
Klik ind og følg mødet på: www.brohuset-orestad.dk  

Forsøget gennemføres i et samarbejde mellem Boligforeningen 3B, Assembly Voting og Konradi & Skovgaard – Boliglaboratoriet.

Lidt baggrund

Brohuset er bygget i 2007, ligger i Ørestad og består af 123 boliger. Boligerne er 2-, 3- og 4-rumsboliger og er på 80 – 109 kvm.
Halvdelen af boligerne er 3B’s, den anden halvdel administreres af KAB for SAB.

Beboerdemokratiet er et bærende element i den almene boligsektor i Danmark og betragtes i internationalt perspektiv som et af de mest vidtgående, hvad angår beboeres formaliserede rettigheder og muligheder for medbestemmelse i relation til deres boligområde.

Der bor i alt ca. 1 million danskere i almene boliger, så beboerdemokratiet dækker potentielt en stor gruppe af den danske befolkning. Deltagelsen i beboerdemokratiet er dog beskeden.
For at afprøve, om alternative deltagelsesformer kan være et middel til at øge beboernes engagement i beboerdemokratiet, gennemfører Boligforeningen 3B i øjeblikket et forsøg med digitalt beboerdemokrati i deres afdeling Brohuset i Ørestad. Omdrejningspunktet er en hjemmeside, hvor det beboerdemokratiske arbejde skal udspringe fra, men det er håbet, at aktiviteten herfra vil smitte af på afdelingens sociale liv i øvrigt.

18/09-2012