+A -A /R

Nyhed

Beboerklagenævnet har truffet afgørelse om Egedalsvænge

Beboerklagenævnet har nu truffet afgørelse sagen, hvor afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge har indklaget 3B’s organisationsbestyrelses beslutning om at overtage afdelingsbestyrelsens opgaver.

Den beslutning er ikke i strid med reglerne, skriver Beboerklagenævnet i deres afgørelse.

- Det var en meget svær beslutning, så det glæder mig, at beboerklagenævnet er kommet frem til samme afgørelse som organisationsbestyrelsen, Fredensborg Kommune og 3B’s repræsentant-skab, siger formand for 3B Steffen Morild.

- Dommen giver os ro til at fortsætte det gode arbejde, vi løbende har haft i gang – ikke mindst siden den 17. marts, hvor organisationsbestyrelsen overtog afdelingsbestyrelsens opgaver. Vi har allerede fået en lokalefordeling på plads, ligesom beboeraktiviteterne er aftalt. Der er holdt budget-formøde med driften, og nu fortsætter vi støt og roligt arbejdet, fortsætte Steffen Morild.

Sådan skriver Beboerklagenævnet i deres begrundelse:
’Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

I den forbindelse fremgår det af Bygge- og Boligstyrelsens vejledning af 27. december 1996 under pkt. 4.1, at organisationsbestyrelsen har ”en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati i boligorganisationens afdelinger”.

På baggrund af parternes forklaringer og de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at afde-lingsbestyrelsen i en lang periode op til den 17. marts 2014 og senest i sagen om lokalefordelingen ikke har ageret i overensstemmelse med de beboerdemokratiske regler. Organisationsbestyrelsen har derfor haft hjemmel i driftsbekendtgørelsens § 12 til at træffe beslutningen den 17. marts 2014 om at overtage afdelingsbestyrelsens opgaver for at sikre demokratiet i Egedalsvænge.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at 3B har forsøgt at hjælpe afdelingsbestyrelsen ved at forklare om de gældende regler, herunder de beboerdemokratiske principper, hvorefter afdelingsbestyrelsen skal repræsentere alle beboere, herunder også mindretallet.’ 

Der skal skabes ro og tillid i afdelingen
- Man skal jo ikke glemme, at organisationsbestyrelsen har en vigtig rolle i beboerdemokratiet. Vi er også valgt af beboerne – og vi har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningen. Og som nævnet skriver i afgørelsen, så har organisationsbestyrelsen ’en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati i boligorganisationens afdelinger’, siger Steffen Morild.

Målet er stadig at få valgt en afdelingsbestyrelse på helt normal vis, men det vil først ske, når organisationsbestyrelsen vurderer, at der er skabt den fornødne ro og tillid i afdelingen.

Opdateret 13. juni 2014


11/06-2014