+A -A /R

Nyhed

3B har mange tilfredse beboere

76 % af beboerne er tilfredse med servicen fra varmemestre og ejendomsfunktionærer. Det viser svarene fra beboerundersøgelsen 2013.

Beboere vil anbefale 3B
På en skala fra 0-10 svarer beboerne i gennemsnit 7,7 på spørgsmålet om de vil anbefale venner og familie at blive beboer i Boligforeningen 3B. Hele 39 % giver den maksimale anbefaling og svarer 10. Det er blot ét af resultaterne fra 3B’s beboerundersøgelse 2013.

Det er vigtigt for 3B at vide, hvor tilfredse beboerne er med deres bolig og med at være beboer i 3B. Derfor har vi spurgt 1.250 tilfældigt udvalgte beboere, hvad de synes, og næsten halvdelen af de adspurgte har svaret.

Beboerne er overordnet meget tilfredse. Se beboerundersøgelsens første resultater.

Servicen i afdelingerne scorer højt
Servicen fra varmemestre og ejendomsfunktionærer er en stor del af beboernes kontakt med 3B i hverdagen. 76 % siger, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de får fra deres varmemester/ejendomsfunktionær. Der er også generel tilfredshed med den service, bebo-erne får fra kundeservice og resten af hovedkontoret:

58 % er tilfredse,
11 % er utilfredse
og cirka en tredjedel svarer ’ved ikke’. Formodentlig fordi de sjældent er i kontakt med kun- deservice. 

Boligerne skaber stor tilfredshed
Standarden på boligerne er 71 % af beboerne enten meget tilfredse eller tilfredse. 23 % er dog utilfredse. I de kommende uger vil vi dykke nærmere ned i dette og alle de andre svar, så vi kan blive endnu klogere på, hvordan vi kan levere den bedste service og de bedste boliger.

Vinderne fik gavekort på 200 kroner
Beboernes meninger er vigtige for 3B, og vi vil både lære af det, der fungerer rigtigt godt, og hvor beboerne peger på, der er plads til forbedringer. Til efteråret vil 3Bs organisationsbestyrelse derfor drøfte resultaterne af undersøgelsen, og hvordan vi kan arbejde videre med dem. 

Blandt deltagerne i undersøgelsen er der trukket lod om 20 gavekort af 200 kr. De heldige vindere modtog deres gavekort med posten onsdag den 3. juli. 3B er utroligt taknemmelige over, at så mange har deltaget i undersøgelsen.

04/07-2013