+A -A /R

Nyhed

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark

 3B har længe lidt af pladsmangel. Og i efteråret besluttede vi så at sætte Kronprinsessegade til salg, så vi kunne se os om efter et nyt domicil. Huset er solgt, vi har lejet os ind hos de nye ejere – og har nu op til tre år til at finde et nye sted.

Nøjagtig samme situation står Boligkontoret Danmark i. Derfor har de to bestyrelser besluttet at udnytte fordelene ved at kunne deles om fx kantine, mødefaciliteter og lignende i et fælles hus.

Godt samarbejde er målet
Hvad er mere oplagt, hvis man skal bo sammen, end også at samarbejde på de områder, hvor det giver mening?

De to organisationers bestyrelser har nu underskrevet en samarbejdsaftale, der lægger op til, at de to organisationer samarbejder på en række områder. Det gælder både det politiske led, det administrative led og driften.

Samarbejdet vil blandt andet bestå i løbende sparring mellem de to direktioner og de to forretningsudvalg. Men også de to bestyrelser og ledergrupper vil mødes med jævne mellemrum og tage temaer af fælles interesse op.

Endelig vil der også blive mulighed for sparring de to organisationer imellem på områder som IT, jura, HR, økonomisk forvaltning, information og markedsføring samt fx udvikling.

Men der vil også være penge at spare, hvis de to organisationer køber ind sammen og på den måde får en størrelse, der sikrer nogle gode tilbud fra leverandørerne.

Aftalen har fået overskriften Strategisk samarbejde og trådte i kraft den 1. juli 2011. Den gælder foreløbig i tre år.

Krav til det fælles domicil
Kravene til det nye hus er, at det skal ligge i Købehavns Kommune i nærheden af offentlig transport med mulighed for at parkere sin bil i nærheden.

Men huset skal også understøtte den måde, man arbejder på i en moderne virksomhed – fx på tværs af afdelingerne i projekter. Der skal være gode møderum, mulighed for kursuslokale – og så skal der være en ordentlig kantine.

Jeg vil gerne understrege, at der på ingen måde er tanker om fusion bag samarbejdsaftalen. Men vi er i organisationsbestyrelsen nået frem til, at vi i et sådan samarbejde i langt højere grad vil kunne leve op til kravene om større ydeevne, konkurrencekraft og professionel service til vores kommende og nuværende beboere – og afdelingsbestyrelser.

Vi glæder os til at samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Villy Sørensen, formand for 3B

30/06-2011