+A -A /R

Nyhed

To fra den tidligere afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge anker beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede i marts måned at overtage opgaverne fra den daværende afdelingsbestyrelse i 3B’s nordligste afdeling - Egedalsvænge.

Afdelingsbestyrelsen indklagede overtagelsen til beboerklagenævnet, som afgjorde, at beslutningen ikke var i strid med reglerne.

Nu har to repræsentanter fra den tidligere afdelingsbestyrelse ført sagen videre til Boligretten. Det ser 3B’s formand Steffen Morild som et sundt tegn:

- Det er præcis det, vi har et retssystem til. Afdelingsbestyrelsen var ikke tilfreds med den beslutning, organisationsbestyrelsen tog – og indbragte derfor sagen til beboerklagenævnet, hvor de ikke fik medhold. Næste skridt er så helt naturligt Boligretten, hvor begge parter har mulighed for at fremføre deres synspunkter, hvorefter retten tager stilling til sagen, forklarer Steffen Morild.

Svær beslutning
Det var ikke nogen let beslutning, organisationsbestyrelsen tog tilbage i marts. Men baggrunden for at overtage opgaverne var blandt andet, at organisationsbestyrelsen vurderede, at afdelingsbestyrelsen ikke levede op til sit ansvar.

Det gjaldt fx ansvaret for at se til, at afdelingsmødets beslutninger blev ført ud i livet, ligesom afdelingsbestyrelsen heller ikke levede op til sit ansvar i afdelingens store renoveringssag.

Det er organisationsbestyrelsen, der har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Og organisationsbestyrelsen har en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati, og de besluttede altså med virkning fra 17. marts 2014 at overtage afdelingsbestyrelsens opgaver. 

17. november 2014/anhz

17/11-2014