+A -A /R

Nyhed

Så er der indgået boligforlig

Ifølge en pressemeddelelse fra Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen har regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om Landsbyggefondens midler og om effektivisering af den almene boligsektor.

Sakset fra pressemeddelelsen:

"Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået ny aftale om Landsbyggefondens midler. Med aftalen er der nu 18 mia. kr. til renovering af de almene boliger. Det rækker til, at godt 51.000 boliger kan renoveres. Hertil kommer også beskæftigelse til 18.000 personer fordelt over årene frem til 2020.

Parterne er også enige om at fastholde et meget højt niveau for renoveringer i 2015 og 2016, hvor der begge år afsættes 4,2 milliarder.

Aftalen sikrer endvidere en fortsat stærk indsats i forhold til de udsatte boligområder med fokus på tryghed. Der sættes midler af til en fortsættelse af den boligsociale indsats, til ændringer af infrastrukturen i boligområder og til nedrivning. Aftalen medfører også et betydeligt energimæssigt løft af de almene boliger. Det aftalte renoveringsløft medfører også en betydelig reduktion i CO2 forbruget i sektoren med 140.000 tons."

Læs pressemeddelelsen og selve boligaftalen her...

BL - Danmarks Almene Boligers formand Palle Adamsen er glad for, at det er et bredt forlig - og at renoveringsrammen er på 4.2 mia. kr. hvert af de næste to år. 

Læs Palle Adamsens kommentar på BL's hjemmeside her...28/11-2014