+A -A /R

Nyhed

Aftale om frikøb af hjemfald i omegnskommunerne på plads

Boligselskabernes Landsforening har på vegne af 38 almene boligorganisationer indgået aftale med omegnskommunerne og Københavns Kommune om at frikøbe afdelingerne fra de såkaldte tilbagekøbsdeklarationer – hjemfald.

Hjemfald: Hvad er det? Læs en kort beskrivelse her

Før aftalen bliver endelig gyldig, skal den dog godkendes af både kommunalbestyrelsen og af repræsentantskabet. Begrundelsen er, at det drejer sig om køb og salg af fast ejendom, og her ligger kompetencen i repræsentantskabet – ikke i organisationsbestyrelsen eller de enkelte afdelinger.

3B indkalder derfor inden længe til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsordenen. Mødet forventes holdt i februar.

3B har seks afdelinger med hjemfald
I 3B har vi i stigende grad haft problemer med at låne til de nødvendige forbedringer i de seks afdelinger, der var omfattet af hjemfald.

De seks afdelinger er:

Hjortegården

   Herlevgårdsvej     Martinsgård 
Egeløvparken
   Toftegård
   Høje Gladsaxe

Huslejen kan max stige med 30 kr. om året

Huslejen kan max stige med 10 kr. pr. kvadratmeter det første år, 20 kr. det andet og 30 kr. det tredje år.

Herefter kan lejen højest stige i den såkaldte valsetakt – det vil sige ¾ af løn- eller prisstigninger.

I afdelinger med driftsstøtte kan boligorganisationerne søge Landsbyggefonden om at begrænse stigningen til henholdsvis 2 kr., 3 kr. og 4 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Lige nu er økonomiafdelingen i fuld gang med at regne på, hvilke afdelinger der skal betale hvad.

Hvordan finansieres forskellen?
Forskellen mellem de faktiske afdrag på lånet og det, huslejestigningen dækker, skal dækkes af midlertidige lån i boligorganisationens egen dispositionsfond.

Mens lånet betales tilbage, indbetaler afdelingen i princippet ikke til dispositionsfonden. 

Hvad er næste skridt?
Så snart aftalen er endeligt godkendt, vil afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger få information om, hvad det præcis betyder i deres afdeling.

Og alle beboere får naturligvis et brev om, hvad det præcis betyder for dem.


02/12-2014