+A -A /R

Nyhed

Renoveringen i Egedalsvænge nærmer sig sin afslutning

Der er taget hul på renoveringen af den sidste blok i Egedalsvænge, som består af 621 boliger bygget i 1972-73. Når den sidste blok står klar, mangler blot renoveringen af udearealerne, før beboerne kan se frem til en meget flot og forskelligartet bebyggelse, som ikke længere er en byggeplads.

- Det har været en lang og spændende proces, fortæller formand for Boligforeningen 3B, Steffen Morild. Han fremhæver især det mest synlige, nemlig at beboerne har valgt meget forskellige facadeløsninger til deres boliger:


Der er både runde og firkantede karnapper. Franske altaner, store og små vinduer. Det er en renovering, vi på mange måder kan være stolte af, understreger Steffen Morild.
    
  
Men han erkender også, at alt ikke er gået efter planen.

Han forklarer fx, at man blandt andet stødte på flere problemer end forventet med både pcb, bly og asbest i flere af de facadedele, som har skullet håndteres.

- Det har givet store ekstraudgifter til oprensning, håndtering og bortskaffelse. Også ventilationssystemet har givet udfordringer – og endelig er vi ikke enige med entreprenøren om omfanget af ekstraarbejder, forklarer Steffen Morild.Det er ikke unormalt, at en renoveringssag af denne størrelse udløser ekstra udgifter, men Fredensborg Kommune er ikke blevet orienteret om budgetoverskridelsen.

Det udløste i aftes en skarp kritik fra kommunens økonomiudvalg, der behandlede budgetoverskridelsen på sit møde. Kritikken gik både på den manglende orientering af kommunen og på størrelsen af budgetoverskridelsen.

Søger kommunal garanti
Byrådet har tidligere godkendt et budget på 324 mio. kroner – men sagen kan blive op til 170 mio. kroner dyrere. 3B har længe vidst, at der ville tale om en budgetoverskridelse. Om det forklarer Steffen Morild:

- Vi har ikke underrettet kommunen i tide om budgetoverskridelsen. Det er en fejl, og det beklager jeg. Vi har et rigtig godt samarbejde med Fredensborg Kommune, og vi har lavet nogle tiltag, der skal sikre, at det ikke sker igen, så det gode samarbejde kan fortsætte, siger Steffen Morild.

Han fortæller, at 3B har drøftet overskridelsen med Landsbyggefonden, og sammen har man fundet en løsning på finansieringen, så renoveringen fortsat kan gennemføres inden for den aftalte husleje. Det forudsætter dog en kommunal garanti. Derfor er næste skridt, at 3B sender en ansøgning til kommunen om en forøgelse af den kommunale garanti for de lån, der skal optages.

- Hvis Byrådet godkender at stille garanti for ca. halvdelen af beløbet, vil finansieringen kunne gennemføres, uden at huslejen bliver påvirket. Udgifterne til lånene vil blive udlignet af driftsstøtte fra Boligforeningen 3B og Landsbyggefonden, forklarer Steffen Morild.

Byrådet forventes at behandle ansøgningen på sit møde sidst i januar måned 2015.

16. december 2014/anhz

19/12-2014