+A -A /R

Nyhed

Repræsentantskabet godkendte hjemfaldsaftale


Boligselskabernes Landsforening har på vegne af 38 almene boligorganisationer indgået aftale med omegnskommunerne og Københavns Kommune om at frikøbe afdelingerne fra de såkaldte tilbagekøbsdeklarationer – hjemfald.

Hjemfald: Hvad er det? Læs mere her...

3B har seks afdelinger med hjemfald
I 3B er seks afdelinger omfattet af hjemfaldet. De seks afdelinger er:

Hjortegården  Herlevgårdsvej   
Martinsgård  
 Egeløvparken  
Toftegård  Høje Gladsaxe

Afdelingerne ligge i Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune, som begge har godkendt aftalen.

Også 3B’s repræsentantskab skulle godkende aftalen. Derfor havde 3B indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. februar 2015, hvor organisationsbestyrelsen indstillede aftalen til godkendelse.

Aftalen blev godkendt med 45 stemmer for (6 undlod at stemme).

Afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger har tidligere fået en orientering om, hvad det betyder i deres afdeling – og i løbet af uge 8 vil alle beboere modtage en nærmere orientering.


10/02-2015