+A -A /R

Nyhed

Større fokus på svage lejere kunne give færre udsættelser

I 27 af Danmarks kommuner er der årligt flere lejere, der bliver sat ud af deres bolig, end man kunne forvente på baggrund af faktorer som kommunens størrelse, boligmarked og befolkningssammensætning, viser beregningerne SFI-rapporten om udsættelser.

- Når vi tager højde for alle relevante forhold i den enkelte kommune – for eksempel hvilke typer boliger, der findes, hvor mange borgere, der er på overførselsindkomst – så finder vi stadig nogle forskelle i antallet af udsættelser. Og en af forklaringerne kan være forskellig praksis i kommunerne, vurderer forsker Gunvor Christensen.

Udsættelser kunne undgås
I perioden fra 2007 til 2013 blev cirka 27.000 lejere sat ud af deres bolig. Rapportens beregninger viser, at en væsentlig del af udsættelserne kunne være undgået, og peger på en række områder, hvor kommunerne med fordel kunne sætte ind.

Eksempelvis modtager en del af de lejere, der sættes ud af deres bolig, ikke boligstøtte, selvom de er berettigede til det. Det kunne derfor være en fordel at sætte ind med mere information til disse grupper om, hvordan man søger boligstøtte.

Rapporten viser også, at der særligt er mange kontanthjælpsmodtagere, enlige mænd og unge blandt de lejere, der bliver sat ud af boligen. Mange af dem kan have gavn af hjælp til at administrere deres økonomi og sætte penge til side til huslejen, konkluderer rapporten.

Læs rapporten her.

27/05-2015